Katecheza biblijna

24
Lis
katecheza biblijna

Komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

o katechezach biblijnych

W dziele formacji osób dorosłych Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza do udziału w katechezach biblijnych.

Katechezę na temat: Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, któraś uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana wygłosi ks. dr Jacek Kacprzak w środę 26 listopada br., o godz. 19.00 w auli gmachu Kurii Metropolitalnej Łódzkiej przy ul. Ks. I. Skorupki 3.

O godzinie 18.00 zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej do udziału we Mszy świętej z homilią.

     Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej