Mądre słowa Papieża Franciszka

04
Paź

„Msza nie jest spotkaniem towarzyskim, ale prawdziwą obecnością Boga pośród nas. Pamięć o zbawieniu nie może stawać się tylko czymś, co robimy z przyzwyczajenia.” Papież Franciszek mówił o tym na porannej Eucharystii w kaplicy Domu św. Marty.

„To jest jedna z zasad życia chrześcijańskiego. Kiedy pamięć o zbawieniu jest nam bliska, rozpala nasze serca i napełnia radością” – mówił Franciszek.

“Ta radość jest naszą siłą. Radość bliskości pamięci. Natomiast pamięć oswojona, która oddala się od nas i staje się zwyczajnym wspomnieniem, nie rozpala serca, nie daje nam radości, nie daje nam siły. To spotkanie z pamięcią jest wydarzeniem zbawczym, jest spotkaniem z miłością Boga, który wszedł w naszą historię i nas odkupił. To jest spotkanie dające zbawienie. Bycie zbawionym jest tak piękne, że trzeba się radować” – powiedział Papież.