Taize

TAIZE

Wspólnota modli się kanonami Taize w każdą niedzielę o godzinie 19 w salce w domu parafialnym.
Zajmuje się też przygotowaniami do wspólnych wyjazdów na Europejskie Spotkania Młodych, które odbywają się zawsze pod koniec roku kalendarzowego w różnych krajach Europy.
Byliśmy już w Berlinie i Rzymie, a w tym roku jedziemy do Strasburga.