1 marca wywieś przed swoim domem biało-czerwoną flagę

28
Lut

Święto może obchodzić każdy z nas – wystarczy, że 1 marca wywiesi przed swoim domem biało-czerwoną flagę

15.09 w niedzielę odbędzie się Wieczór Uwielbienia o godzinie  19:00
Młodzież klas 7, 8 i 1 liceum- przygotowująca się do bierzmowania ma spotkanie  formacyjne wraz z rodzicami w środę 18 września o godz. 18:40