Boże Narodzenie 2013

24
Gru

I światło zabłysło w oczach i sercach pasterzy. Ta światłość zwiastuje początek. Radość wielka, dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel! Chrystus jest światłością, która przyszła na świat. Światłość w ciemności świeci i ciemnośc jej nie ogarnęła. Potrzeba światłych oczu wiary, czystego serca,  aby dostrzec tę światłość. Pierwszymi , szczęśliwymi są pasterze.Czy ty dzisiaj jesteś szczęśliwy ? W ew. Janowej; światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umilowali ciemność aniżeli światło.

Bóg postanowił przyjść do człowieka w swoim Synu!.

Chrystus narodził  się dla wszystkich. Syn Boży zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Narodził się , aby wszystkich zbawić. W adwencie cztaliśmy o nocy,  o pustyni. Dzisiaj nie jedno serce jest jak ciemna noc, jak pustynia na której nie ma życia. W tych dniach matka mówi, jak się nawróciła! Syn zaczął spiewać kolędy i wtedy uświadomił mi mój stan ducha. Jestem duchowo martwa, idą święta , a ja co? I to był, początek powrotu do Boga i spowiedzi! Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Dzieląc się opłatkiem dzielimy się wiarą, sercem, miłością, życzliwością i dobrocią. Jakże nam brak tych darów na codzień!. Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz w roku!

Syn został nam dany. Bóg z Boga, Światłość ze Światlości, staje się człowiekiem. Narodził się nam Zbawiciel. Droga zbawienia prowadzi przez rodzinę! Te święta uczą nas świętości życia.     W tych dniach mogłem doświadczyć tego daru! I rodzinie P i M.          i mojej rodzinie. Rodzina przekazuje nam dar wiary. To jest Boże Narodzenie, gdy rodzice przynoszą dziecko do chrztu! Za sprawą Syna, który stał się człowiekiem, Bóg ma  w nas upodobanie.      W rodzinie uczymy się miłości, dobroci, przebaczenia i szczcunku. Dzisiaj trzeba walczyć o ochronę dzieci przed deprawacją. Podręczniki przygorowane przez MEN chcą deprwaować nasze dzieci. Gender dzisiaj to jest Herod, który chce niszczyć nasze dzieci. W adwencie śpiewaliśmy;‘pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie“.

 

Pokój Boży to nie jest tylko święty spokój.  Hebr.(szalom)! -to jest powrót w oczach Bożych do pierwotnej postawy wobec Boga. To jest ład –  jak zauważa bł. Jan Paweł II ład prawdy i dobra, ład miłości i pokoju. Człowiek o własnych siłach się nie zbawi!

Święto,  jak zauważa Jean Vanier jest wspólnym doświadczeniem radości, śpiewem dziękczynienia. Świętowanie, w/g Jeana Vanier, odpowiada porządkowi serca. Serce ludzkie jest większe niz ograniczenia codzienności, a pragnienie szczęścia przekracza to, co jest dostępne na tej ziemi. Serce dąży do tego, co nieskończone, powszechne, wiecznotrwałe. Święto, przerywając nużącą codzienność, nadaje sens ludzkiemu życiu. Jest znakiem tego, co jest“po tamtej stronie“, symbolem tego, do czego zmierza ludzkość.

To ma być czas ciszy, zadumy, pojednania i miłości i zasłużonego odpoczynku. Jezus, Słowo wcielone, wkraczając w ludzkie dzieje, upewnia nas o obecności w nich Boga i Jego Opatrzności, Jego miłości i miłosierdzia. Bóg ma plan zbawienie dla wszystkich i oczekuje naszej odpowiedzi. Boże Narodzenie staje się zatem również chwilą decyzji– wyboru Boga, albo powrotu do Niego. Ta Uroczystość ma skłaniać nas, każdego wierzącego , by był nieustraszonym świadkiem  wiary poprzez słowo i  przykład, wytrwałą modlitwę i ofiarną miłość wobec wszystkich, bez wyjątku, jak nas uczył bl. Jan Paweł II, wkrótce święty!.

Wierzę, dlatego tu jestem i pragnę iść za Panem, który jako Jedyny daje życie wieczne! Nie tylko to , co szybko przemija.

Wierzymy, dlatego tworzymy wspólnotę. Kościół jest wspólnotą wiary i miłości. Nikt nie zbawia się pojedyńczo. Zbawiamy się we wspólnocie Kościoła! Zobacz! Czy ta liturgia była by możliwa w pojedynkę.

Usłysz-czy ten śpiew byłby możliwy, tak piękny i głęboki  w pojedynkę.

Czy ten Kościół byłby taki, gdyby nie wasza wiara i miłość?

Życzymy wam gorąco i modlimy się, abyście głęboko i owocnie przeżywali tajemnicę Bożego Narodzenia porzez modlitwę, medytację i działanie.

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138