Caritas Archidiecezji Łódzkiej

11
Sie

Projekt „Akademia życia 3” realizowany przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej został wytypowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do konkursu „Łódzkie promuje kapitalne pomysły”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz WUP w Łodzi. Celem konkursu jest promocja projektów wspierających rozwój województwa łódzkiego dofinansowanych w ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.
Na projekt można głosować do 17 sierpnia poprzez stronę internetową: http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/ankieta/ankieta_pokl_projekt
Po wejściu na stronę należy:
1. Zjechać na dół strony i kliknąć WYBIERZ NAJLEPSZY PROJEKT PRIORYTETU VII
2. Zaznaczyć kropką „Caritas Archidiecezji Łódzkiej – Akademia życia 3” i kliknąć zagłosuj)

Rekolekcje odbędą się : z udziałem dzieci klas I-VI w dniach 16-18 marca 2020 roku. Rekolekcje dla dorosłych 22 – 25  marca ( niedziela – środa)
Arena Młodych 27-28 lutego i Arena Rodzin 28 lutego godz. 20.00 - ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ! Cieszmy się wszyscy razem.