Equipes Notre-Dame

Equipes Notre-Dame

„Equipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości”

(Ks. Henri Caffarel).

znak_endRuch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame powstał tuż przed II wojną światową w Paryżu. Jego założycielem był Sługa Boży Ks. Henri Caffarel. W 1938 r. młode małżeństwo zwróciło się do niego z prośbą o duchową poradę. Ich trudności dotyczyły sposobu pogodzenia miłości małżeńskiej z miłością Boga. Wkrótce okazało się, że podobne problemy mają inne zaprzyjaźnione małżeństwa. Ks. Caffarel postanowił spotkać się z nimi i wspólnie szukać odpowiedzi. Tak 25 lutego 1939 r. zgromadziła się pierwsza ekipa.

Na pytanie o możliwość osiągnięcia świętości w małżeństwie ks. Caffarel odpowiada: „Wymaganie świętości dotyczy również was. Abyście mogli na nie odpowiedzieć, został wam dany specjalny sakrament – sakrament małżeństwa.”

Mimo trudnego czasu wojny młody ruch rozwija się – na początku 1945 r. było w Paryżu 12 ekip. W 1947 r. ks. Caffarel redaguje „Kartę Equipes Notre-Dame”, w której jako najważniejsze środki rozwoju duchowości małżeńskiej wskazuje: modlitwę osobistą i wspólną małżonków, spotkanie ze Słowem Bożym, dialog małżeński oraz tzw. regułę życia. W Karcie stwierdza się m.in., że małżeństwa zgromadzone w ekipach „uznają

“Chrystusa za Przewodnika i Pana swego małżeństwa; Jego Ewangelię czynią konstytucją swej rodziny; chcą, aby ich miłość, uświęcona sakramentem małżeństwa, była hołdem składanym Bogu, wyraźnym świadectwem wobec ludzi, że Chrystus zbawił ich miłość, zadośćuczynieniem za grzechy przeciw małżeństwu”.
Dla zrealizowania tak wzniosłego programu potrzebne jest wzajemne wsparcie małżeństw, dlatego łączą się w ekipy, pamiętając o słowach Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ekipy oddają się w opiekę Maryi w przekonaniu, że jest ona najlepszym wzorem i wspomożycielką w dążeniu człowieka do świętości. Ekipy, liczące od 4 do 7 małżeństw, spotykają się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjno-modlitewnych z udziałem kapłana pełniącego rolę doradcy duchowego. Każde małżeństwo jest również obowiązane odbyć, raz w roku, dwudniowe lub tygodniowe rekolekcje.

Od lat pięćdziesiątych ruch END rozwija się bardzo dynamicznie we Francji i poza jej granicami. W 1975 r. Papieska Rada ds. Świeckich zatwierdza Ruch jako międzynarodowe stowarzyszenie katolickie, a dekretem z 26 lipca 2002 uznaje END za międzynarodowe stowarzyszenie prywatne wiernych posiadające osobowość prawną i zatwierdza jego statut. Obecnie do Equipes Notre-Dame należy ok. 60 tys. małżeństw w 70 państwach na wszystkich kontynentach.

W Polsce ruch Equipes Notre-Dame działa od 2001 r. gromadząc ponad 250 małżeństw w ok. 50 ekipach. Przy naszej parafii istnieją dwie ekipy.

Ruch END proponuje chrześcijańskim małżeństwom formację duchową bardzo pomocną w osiąganiu celów małżeństwa, a jednocześnie prostą w realizacji. Zapraszamy wszystkie pary, niezależnie od wieku, które chcą osiągnąć jak najobfitsze owoce sakramentu małżeństwa w życiu codziennym.

Małżeństwa zainteresowane tą formacją prosimy o kontakt:

Ks. Marek Pluta: mpluta@archidiecezja.lodz.pl lub tel. 042 6898921;

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.end.org.pl

Ruch END organizuje rekolekcje otwarte, tzn. dostępne dla wszystkich małżeństw sakramentalnych. Zapisy na stronie: www.end.org.pl/formacja/rekolekcje