I Komunia św_komunikat

09
Cze
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Komunikat
Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
dotyczący I Komunii św.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące I Komunii św. proszę przyjąć w archidiecezji łódzkiej na czas przejściowy następujące rozwiązanie:

1. Jeżeli dzieci klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 były katechizowane według dawnej Podstawy Programowej i przy użyciu podręczników do niej dostosowanych przystąpią do I Komunii św. w klasie drugiej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014.

Jeżeli klasę tworzyły dzieci sześcioletnie i siedmioletnie cała klasa przystąpi również do I Komunii św. na koniec roku szkolnego 2013/2014 z tym, że dzieci sześcioletnie i ich rodziców należy przez dodatkową katechizację przygotować do tej uroczystości.

2. Jeżeli w roku szkolnym 2012/2013 katecheta uczył religii według podręczników dostosowanych do Nowej Podstawy Programowej dzieci przystąpią do I Komunii św. w klasie trzeciej w roku szkolnym 2014/2015.

3. W roku szkolnym 2013/2014 wszyscy katecheci realizować będą w klasach pierwszych nowy program dostosowany do Nowej Podstawy Programowej posługując się podręcznikami Wydawnictwa św. Wojciecha z Poznania i dzieci przystąpią do I Komunii św. w klasie trzeciej czyli na koniec roku szkolnego 2015/ 2016.

4. Ks. Proboszczów i katechetów proszę o wnikliwe przemyślenie powyższych propozycji i roztropne podjęcie odpowiednich decyzji oraz poinformowanie o tym Dyrekcje Szkół i rodziców.

PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ

                                                                                  Ks. infułat Józef FIJAŁKOWSKI

 

Łódź, 3 czerwca 2013 r.

Roraty w  dni powszednie adwentu o godz. 6:45. Nie ma Mszy św. o g.8:00
Dzieci klas III wraz z rodzicami-msza św. za tydzień 8.12 o godz. 16:00  / katecheza odbędzie się 12.12 ( czwartek) o godz. 18:45
Rodziny Kościoła Domowego podejmują  akcję  pomocy najuboższym pt. Podziel się miłością“ . Zbieramy datki i paczki do 14 grudnia
Pielrzymów do Gruzji i Armenii zapraszam jutro ( poniedziałek )  9.12 na godz. 19:00. Zapisy z paszportem i wpłata 1000 złotych.