INFORMACJA O REKRUTACJI NA STUDIA TEOLOGICZNE W ŁODZI

14
Cze

INFORMACJA O REKRUTACJI NA STUDIA

W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W ŁODZI

Instytut Teologiczny w Łodzi prowadzi edukację intelektualną i formację duchową osób świeckich, zakonnych oraz duchownych, której celem jest budowanie harmonii między nauką i wiarą.

Studia w Instytucie Teologicznym prowadzone są na postawie umowy o afiliacji do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie będącego uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) JEDNORODNE STUDIA MAGISTERSKIE

Studia trwają sześć lat. Umożliwiają nabycie uprawnień pedagogicznych. Kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii. Absolwenci otrzymują kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół.
Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu Teologicznego. Na ww. rozmowę należy się zgłosić w sobotę, 24 września o godz. 10.00 (ul. ks. I. Skorupki 7). Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się przynajmniej 5 kandydatów. Studia są odpłatne.

PODYPLOMOWE STUDIUM KATECHETYCZNO-PEDAGOGICZNE

Czterosemestralne podyplomowe niestacjonarne studium katechetyczno-pedagogiczne przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni, którzy zdobyli już przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry do nauczania religii w szkołach (podstawowych i gimnazjalnych) zgodnie z wymogami systemu oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej szczegółowo określa kwalifikacje zawodowe, jakie powinien posiadać nauczyciel-katecheta. Instytut Teologiczny dostosowuje program nauczania i odbywania praktyk do aktualnych przepisów prawa oświatowego, a także umożliwia uzyskanie od władzy kościelnej misji kanonicznej upoważniającej do nauczania religii. Ukończenie studiów podyplomowych stanowi dla nauczyciela-katechety cenną pomoc w procesie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Studia są odpłatne.

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do 24 września. Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się mniej niż 10 osób.

 

PODYPLOMOWE STUDIA FILOZOFII I ETYKI

Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki prowadzone są w  ramach afiliacji do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Studia są przeznaczone dla wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu filozofii i etyki. Są one adresowane przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych i nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczania drugiego przedmiotu. Ukończenie studiów daje osobom posiadającym już uprawnienia pedagogiczne prawo do nauczania filozofii i/lub etyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia systemie niestacjonarnym trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty, z reguły dwa razy w miesiącu. Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do 24 września. Studia nie zostaną uruchomione, jeżeli zgłosi się mniej niż 12 osób. Studia są odpłatne.

***

Wszystkich, którzy pragną włączyć się we wspólnotę poszukujących i pogłębiających wiedzę religijną serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.
Szczegółowe informacje o studiach podane są na internetowej stronie Instytutu.

Dyrektor Instytutu Teologicznego

  1. dr hab. Jan Wolski

Łódź, 4 czerwca 2016 r.

 

───────────────────────────────────────────────────

INSTYTUT TEOLOGICZNY W ŁODZI, ul. ks. I. Skorupki 7

czynny we wszystkie soboty czerwca i września w godz. 930 – 1300

tel. sekretariatu 42 6648739; http://archidiecezja.lodz.pl/pwtw/

15 sierpnia Msze święte o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i o 20:00!
Nie ma Mszy o 18:00 jest o 20:00 

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138