KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY ŁÓDZKIEGO DOTYCZĄCY STUDIUM ANIMATORÓW TRZEŹWOŚCI ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

06
Wrz
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

dotyczący Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej

„Rodzina szkołą trzeźwości” to temat kilkuletniego programu duszpasterstwa trzeźwości w Polsce. Potrzeba nam nowego, opartego o rzetelną wiedzę, spojrzenia na pomoc uzależnionym i wychowania młodego pokolenia w trzeźwości, co chroni je także przed plagą narkotyków i dopalaczy. Potrzebne jest tu świadectwo autorytetów wychowawczych i odwaga rządzących.

Zgodnie z zachętą „Wytycznych Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej” podejmujemy w roku 2015/2016 kolejną, IX edycję Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej im. Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Celem Studium jest przygotowanie osób, podejmujących służbę w parafii w zakresie profilaktyki dla dorosłych i młodzieży. Osoby te zostaną przygotowane do prowadzenia działań informacyjno-konsultacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczestnicy Studium mają nabyć umiejętności wstępnego diagnozowania problemu, wskazania możliwości pomocy, sposobu informowania o problemie i możliwościach rozwiązywania w parafiach, właściwego organizowania spotkań i modlitw, współpracy z różnymi środowiskami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Do udziału w Studium zapraszam: członków ruchów, stowarzyszeń, grup charytatywnych w parafiach, kancelistów parafialnych, członków grup samopomocowych, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, oraz inne osoby pragnące zaangażować się w rozwiązywanie problemów alkoholowych. Uczestnikami Studium mogą być zarówno osoby świeckie jak i duchowne. Zapisy od 31 sierpnia do 12 września 2015 r. Szczegółowe informacje u księży proboszczów i w gablotach.

 

 

 

Łódź, dnia 21 sierpnia 2015 roku

Abp-020-1331/2015

  XMarek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138