Komunikat Instytutu Teol. w Łodzi

05
Lip

Łódź, 19 czerwca 2013 r.

KURIA METROPOLITALNA ŁÓDZKA
Wydział Duszpasterstwa
90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3
duszpast@archidiecezja.lodz.pl
WD-461-59/2013

 KOMUNIKAT

 

Dzięki współpracy Instytutu Teologicznego w Łodzi z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje możliwość, aby w Łodzi w systemie niestacjonarnym, tzw. zaocznym, zdobywać stopnie naukowe w zakresie teologii. Szczegółowe informacje o charakterze studiów, o warunkach uzyskiwania stopni naukowych oraz o sposobie rekrutacji można znaleźć w specjalnym komunikacie wywieszonym w parafialnej gablocie informacyjnej.

ks. dr hab. Stanisław Skobel

Rektor

Instytutu Teologicznego

INFORMACJA O STUDIACH TEOLOGICZNYCH

W  INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM  W  ŁODZI

(rok akademicki 2013/14)

 

Informujemy o rekrutacji kandydatów pragnących pogłębiać wiedzę filozoficzno-teologiczną. Dzięki współpracy Instytutu Teologicznego w Łodzi z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje możliwość, aby w systemie niestacjonarnym (zaocznym) zdobywać stopnie naukowe w zakresie teologii.

Jednolite studia magisterskie trwają sześć lat i umożliwiają również zdobycie uprawnień pedagogicznych. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii i przygotowują jednocześnie do podjęcia nauczania religii w szkołach.

Od obecnego roku rozpoczynają się trzyletnie studia w zakresie teologii praktycznej (jako pierwszy etap studiów doktoranckich). Studia te zakończą się uzyskaniem rzymskiego dyplomu licencjata teologii (stopień konieczny do uzyskania doktoratu z teologii). Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę 21 września br. o godz. 1100 w siedzibie Instytutu Teologicznego w Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 7.

Studia podyplomowe można podjąć posiadając licencjat lub magisterium, także z innej dziedziny. Studia podyplomowe z etyki trwające trzy semestry umożliwiają uzyskanie uprawnień do prowadzenia przedmiotu „Etyka”.

Studia teologiczne przebiegają w systemie niestacjonarnym. Podstawą przyjęcia na studia jest świadectwo dojrzałości i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie przeprowadzona w sobotę 28 września br. o godz. 1100w siedzibie Instytutu Teologicznego w Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 7.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej należy obowiązkowo dokonać indywidualnej Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia (IRK): https://irk.uksw.edu.pl. W sekretariacie można otrzymać szczegółowy „przewodnik” do internetowej rejestracji. Po rejestracji należy bezzwłocznie uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (wyłącznie: przelew bankowy, pocztowy lub internetowy). Numer konta na wpłatę będzie podany w czasie elektronicznej rejestracji.

Szczegółowych informacji udziela:

Sekretariat Instytutu Teologicznego w Łodzi przy ul. Skorupki 7

w pierwszą i drugą sobotę lipca (06 i 13.07.2013r.), ostatnią sobotę sierpnia (31.08.2013r.)

oraz wszystkie soboty września w godzinach od 900 do 1400 tel. sekretariatu (42) 6648739

http://archidiecezja.lodz.pl/uksw, mail: stskobel@archidiecezja.lodz.pl

Należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis oraz kserokopia).
    1. Opinia księdza proboszcza z parafii (osoby zakonne – pozwolenie wyższych przełożonych).
    2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

(z dopiskiem o przydatności do wykonywania zawodu nauczycielskiego).

  1. Cztery zdjęcia legitymacyjne.
  2. Kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona).

 

Wszystkich pragnących włączyć się we wspólnotę poszukujących i pogłębiających wiedzę religijną serdecznie zapraszam do podjęcia studiów.

Rektor Instytutu Teologicznego

(-) ks. dr hab. Stanisław Skobel

Łódź, 19 czerwca 2013 r.

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138