Komunikat o święceniach prezbiteratu i diakonatu 2013 oraz o rekrutacji

20
Maj
komunikat-o-swieceniach-2013

Łódź, 10 maja 2013 r.

L. dz. 32/2013

 

Przewielebny Księże Proboszczu! Czcigodni Księża! Drodzy Bracia i Siostry!

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi pragnę podzielić się radością z tego, że w dniu 25 maja br. (w sobotę) o godz. 1000 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski,

metropolita łódzki, udzieli święceń prezbiteriatu 3 diakonom. Natomiast 8 czerwca br. (w sobotę) o godz. 1000 w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach ksiądz biskup Ireneusz Pękalski udzieli święceń

diakonatu 8 alumnom roku piątego.

Mający przyjąć święcenia, w poprzedzającym je tygodniu, odprawią rekolekcje. Zwracam się zatem z serdeczną prośbą o modlitwę w ich intencji oraz duchowe ofiary, aby uprosić potrzebne dla nich łaski.

Korzystając z okazji, pragnę również wyrazić Wam wszystkim, Drodzy Bracia i Siostry, głęboką wdzięczność za wszystkie modlitwy, ofiary duchowe i materialne, przez które wspieracie Seminarium. Obecnie w naszej uczelni

studiuje 56 alumnów. Niech Pan Bóg wynagrodzi swą łaską wszelką Waszą życzliwość.

Na powyższe uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam, a Przewielebnych Księży zachęcam również do udziału w koncelebrze.

 

Z wyrazami wdzięczności i łączności w modlitwie

 

                                                                                    ks. dr Janusz Lewandowicz
        Rektor

 

Łódź, 10 maja 2013 r.

 

L. dz. 33/2013

KOMUNIKAT

(z prośbą o poinformowanie parafian)

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1 czerwca br. rozpoczyna nabór kandydatów na I rok studiów i zaprasza wszystkich, którzy rozpoznając swoje powołanie, myślą o kapłaństwie.

Jeśli ktoś już posiada świadectwo dojrzałości, może je składać wraz z resztą dokumentów w rektoracie naszej uczelni. Jeśli świadectwo maturalne otrzyma dopiero w lipcu tego roku, może przyjechać wcześniej i wyrazić swój

zamiar wstąpienia do Seminarium. Zapraszamy też do spotkania się z księżmi przełożonym naszego Seminarium, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (tel. 42 66 48 888).

Dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi należy składać do 2 września. Kandydaci, oprócz złożenia dokumentów, przybywają na egzamin wstępny z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowę

kwalifikacyjną, w jednym z dwóch terminów: 2-3 lipca 2013 r. (poniedziałek-wtorek) lub 4-5 września 2012 r. (środa-czwartek).

Powyższe spotkania odbędą się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, przy ul. św. Stanisława Kostki 14. Rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 1230, a zakończenie dnia następnego o godz. 1400.

Wszystkich wiernych naszej archidiecezji prosimy o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, aby nie zabrakło nam szafarzy sakramentów i świadków Bożej miłości.

Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowych duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl

 

                                                                                   ks. dr Janusz Lewandowicz

       Rektor 

Trwa czas Komunii świętej wielkanocnej (3. przykazanie kościelne). Zapraszamy na mszę św. - jeśli jeszcze nie w niedzielę, to w dni powszednie. Spowiedź w czasie Mszy św. lub na indywidualne umówienie.
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138