Komunikat rektora WSD o święceniach prezbiteratu i diakonatu 2015 oraz o rekrutacji

16
Maj
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Przewielebny Księże Proboszczu! Czcigodni Księża! Drodzy Bracia i Siostry!

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi pragnę podzielić się radością z tego, że w dniu 23. maja br. (w sobotę), o godz. 1000 udzielę święceń diakonatu 2 alumnom roku piątego. Natomiast 28. maja br. (w czwartek), o godz. 1600 ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, udzieli sakramentu święceń w stopniu prezbitera 10 diakonom. Obie uroczystości odbędą się
w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Mający przyjąć święcenia, w poprzedzającym je tygodniu, odprawią rekolekcje. Zwracam się zatem z serdeczną prośbą o modlitwę w ich intencji oraz duchowe ofiary, aby uprosić potrzebne dla nich łaski.

Korzystając z okazji, pragnę również wyrazić Wam wszystkim, Drodzy Bracia i Siostry, głęboką wdzięczność za modlitwy, ofiary duchowe i materialne, przez które wspieracie Seminarium. Obecnie w naszej uczelni studiuje 52 alumnów. Niech Pan Bóg wynagrodzi swą łaską wszelką Waszą życzliwość.

Na powyższe uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam, a Przewielebnych Księży zachęcam również do udziału w koncelebrze.

 

Z wyrazami wdzięczności i łączności w modlitwie

 

bp  Marek Marczak
Rektor

 

KOMUNIKAT

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1 czerwca br. rozpoczyna przyjmowanie kandydatów na I rok studiów i zaprasza wszystkich, którzy rozpoznając swoje powołanie, myślą o kapłaństwie.

Jeśli ktoś już posiada świadectwo dojrzałości, może je składać wraz z pozostałymi dokumentami w rektoracie naszej uczelni. Jeśli świadectwo maturalne otrzyma dopiero w lipcu tego roku, może przyjechać wcześniej i wyrazić swój zamiar wstąpienia do Seminarium. Zapraszamy też do spotkania się z księżmi przełożonymi naszego Seminarium, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (tel. 42 66 48 888).

Dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi należy składać do
31 sierpnia. Kandydaci, oprócz złożenia dokumentów, przybywają na egzamin wstępny
z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowę kwalifikacyjną, w jednym
z dwóch terminów: 1-2 lipca (środa-czwartek) lub 1-2 września (wtorek-środa).

Powyższe spotkania odbędą się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego
w Łodzi, przy ul. św. Stanisława Kostki 14. Rozpoczęcie pierwszego dnia, o godz. 1230, a zakończenie dnia następnego ok. godz. 1400.

Wszystkich wiernych naszej archidiecezji prosimy o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, aby nie zabrakło nam głosicieli słowa Bożego i szafarzy sakramentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowych duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl. Tam też znajduje się lista wymaganych dokumentów.

 

                                                                                   bp  Marek Marczak

Rektor

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138