Komunikat rektora WSD o święceniach prezbiteratu i diakonatu 2015 oraz o rekrutacji

16
Maj
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Przewielebny Księże Proboszczu! Czcigodni Księża! Drodzy Bracia i Siostry!

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi pragnę podzielić się radością z tego, że w dniu 23. maja br. (w sobotę), o godz. 1000 udzielę święceń diakonatu 2 alumnom roku piątego. Natomiast 28. maja br. (w czwartek), o godz. 1600 ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, udzieli sakramentu święceń w stopniu prezbitera 10 diakonom. Obie uroczystości odbędą się
w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Mający przyjąć święcenia, w poprzedzającym je tygodniu, odprawią rekolekcje. Zwracam się zatem z serdeczną prośbą o modlitwę w ich intencji oraz duchowe ofiary, aby uprosić potrzebne dla nich łaski.

Korzystając z okazji, pragnę również wyrazić Wam wszystkim, Drodzy Bracia i Siostry, głęboką wdzięczność za modlitwy, ofiary duchowe i materialne, przez które wspieracie Seminarium. Obecnie w naszej uczelni studiuje 52 alumnów. Niech Pan Bóg wynagrodzi swą łaską wszelką Waszą życzliwość.

Na powyższe uroczystości wszystkich serdecznie zapraszam, a Przewielebnych Księży zachęcam również do udziału w koncelebrze.

 

Z wyrazami wdzięczności i łączności w modlitwie

 

bp  Marek Marczak
Rektor

 

KOMUNIKAT

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi 1 czerwca br. rozpoczyna przyjmowanie kandydatów na I rok studiów i zaprasza wszystkich, którzy rozpoznając swoje powołanie, myślą o kapłaństwie.

Jeśli ktoś już posiada świadectwo dojrzałości, może je składać wraz z pozostałymi dokumentami w rektoracie naszej uczelni. Jeśli świadectwo maturalne otrzyma dopiero w lipcu tego roku, może przyjechać wcześniej i wyrazić swój zamiar wstąpienia do Seminarium. Zapraszamy też do spotkania się z księżmi przełożonymi naszego Seminarium, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (tel. 42 66 48 888).

Dokumenty do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi należy składać do
31 sierpnia. Kandydaci, oprócz złożenia dokumentów, przybywają na egzamin wstępny
z zakresu katechezy szkoły ponadgimnazjalnej i rozmowę kwalifikacyjną, w jednym
z dwóch terminów: 1-2 lipca (środa-czwartek) lub 1-2 września (wtorek-środa).

Powyższe spotkania odbędą się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego
w Łodzi, przy ul. św. Stanisława Kostki 14. Rozpoczęcie pierwszego dnia, o godz. 1230, a zakończenie dnia następnego ok. godz. 1400.

Wszystkich wiernych naszej archidiecezji prosimy o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, aby nie zabrakło nam głosicieli słowa Bożego i szafarzy sakramentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać u miejscowych duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl. Tam też znajduje się lista wymaganych dokumentów.

 

                                                                                   bp  Marek Marczak

Rektor

W czwartek (17.10.) o 18.40 spotkanie dla dzieci klas III i ich rodziców. Zapraszamy!​
Od 14 października dzieci uczestniczą w Różańcu razem z dorosłymi o 17:15.
W środę 16.10.2019 o 18.45 spotkanie klas 8 przygotowujących się do  bierzmowania. Najbliższy krąg biblijny w środę o 18:45.