Łaskowice

20 listopada 2022 r. Niedziela Chrystusa Króla ( taca na WSD w Łodzi ).

 1. Dziś 3- niedziela miesiąca. Po mszy o 9,15 w Łaskowicach wystawienie Najśw. Sakramentu.
 2. Msze św. w niedzielę  celebrujemy o godz. 9,15 i 11,15.
 3. Kancelaria jest czynna w godz; 9.oo-10,oo. 16,oo-17,30 od poniedz do piątku. Telefon do kancelarii parafialnej 42/ 689 89 23.
 4. W liturgii Kościoła wspominamy
 • w czwartek 24 .11 wspomnienie św. św. Andrzeja Dung-Lac. i Towarzyszy, męcz..
 • 25 listopada msza św. w Łaskowicach z udziałem ks. proboszcza o 18,oo.
 • w sobotę11 przypada dzień imienin Jałmużnika Papieskiego Kardynała Konrada Krajewskiego. Otoczmy jego misję naszą serdeczną modlitwą.
 1. Roraty w naszej Parafii Najświętszej Eucharystii będą celebrowane w dni powszednie Adwentu o godz. 6,45. W Adwencie nie będzie mszy o godz. 8,oo.
 2. Tydzień Ubogich w naszej Parafii będziemy przeżywać od 4 grudnia,  czyli od rekolekcji adwentowych, które poprowadzi ks. Marcin Majda.
 3. Przyjmujemy na wypominki roczne, półroczne. Jest to święta i zbawienna myśl, modlić się za zmarłych, aby od grzechu zostali uwolnieni. ( 2 Mach 12,45).
 4. Wypominki w Łaskowicach będą realizowane w czasie ogłoszeń duszpasterskich i o godz. 9,15 i o 11, 15.
 5. Ze spraw gospodarczych; został oczyszczony i trochę pomalowany Kościół po przeciekach, zostały oczyszczone i pomalowane kraty i parapety w całym budynku. Na konto naszej parafii zostało wpłacone 2 tysiące złotych.
 6. Rozprowadzamy poświęcone opłatki i świece na stół wigilijny po mszy świętej.
 7. Z ofiar do puszki na Kościół Prześladowany przekazaliśmy 570 złotych.
 • Spotkania modlitewno-formacyjne
 • Zespół Anawim w poniedziałek o godz. 19,30.
 • lectio divina spotkania odbywają się we wtorek o godz. 19,oo.
 • młodzież w piątek po mszy wieczornej ( Ks. Dariusz)
 • lektorzy w sobotę o godz. 9,oo, ministranci i kandydaci o g.10,oo. ( ks. Maciej)
 • schola w sobotę o godz. 10,oo. Oaza Dzieci Bożych o godz. 11,oo
 1. Prasa katolicka:
 • W tygodniku Niedziela; Ofiarowana Bogu, Co z wolnością? Wychowawca królów i świętych, Mieli siłę i moc!
 • W Gościu Niedzielnym; Oskarżany niesłusznie, Nowy Miłosierny, Marzę o innej Rosji!
 • W L’oserwatore Romano; Tajemnica Bożego ognia.Otwarte ramiona Chrystusa.
 • W Małym Gościu; Czekaj i idź za Światłem!
 • w Dobre Nowiny; Zawierzona Chorwacja, Jak trwać przed Bogiem? O cudzie św. Jana Pawła II!
 1. Dzisiaj medytujemy ewangelię w/g św. Łukaszaa ( Łk 23 , 35- 43 ).

Na prośbę naszych Parafian podaję konto parafii PKO BP: 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138