Liczenie wiernych

18
Paź

Rok 2009 było wiernych 1897.

Rok 2010 było 2246.
Mężczyzn 893, do kom. 246. Do komunii 35 %
Kobiet 1353, do kom 643. Do Komunii 50 %.

Rok 2011- ogółem wiernych 2009.

Mężczyzn 770 do komunii św. 250
Kobiet 1320 do komunii św. 630

Rok 2012 Ogółem wiernych 2094.

Mężczyzn 757 , do Komunii 259
Kobiet 1337 , do komunii 657

2013 rok – ogołem wiernych 2338.

Mężczyzn 798 , do Komuni św. 294
Kobiety 1538 , do Komunii św. 632 Do Komunii św. 926.

Rok 2014 – ogółem wiernych 2205
Nasze informacje o tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji wiernych na niedzielnej Mszy św.. Wszystkich wiernych było 2205 osób, w tym 1343 kobiety ( 678 kominia św., 50 %), mężczyzn 862 (komunia św. 300, ok. 35%).