Modlitwa na Nowennę do Ducha Świętego w Roku Pańskim 2015

16
Maj
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

Modlitwa na Nowennę do Ducha Świętego w Roku Pańskim 2015

 

Poprzez Nowennę do Ducha Świętego każdego roku zdążamy duchowo do Wieczernika. U początków dziejów Kościoła, po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Apostołowie wraz z Matką Najświętszą modlili się tam, prosząc o zstąpienie Ducha Świętego Pocieszyciela, aby Jego mocą mogli być świadkami Chrystusa aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8).

Roku Pańskiego 2015 udajemy się do Wieczernika, by za przyczyną Maryi, Matki Kościoła i Królowej Polski, prosić Ducha Świętego o przemianę serc i umysłów dla nas samych, dla wszystkich córek i synów polskiego narodu, a szczególnie dla tych, którzy w naszym państwie sprawują rządy.

Z ogromnym niepokojem widzimy, że wielu naszych rodaków jest zagubionych i odwraca się od Chrystusowego krzyża. Lekceważony jest głos Kościoła, zatroskanego o każde ludzkie życie od momentu poczęcia aż do chwili naturalnej śmierci. Powiększa się liczba rozbitych małżeństw i duchowo poranionych rodzin. Krzywdzi się pracowników, którzy nie otrzymują sprawiedliwej zapłaty za pracę. Zamyka się zakłady pracy, na skutek czego wielu Polaków wybiera gorzki los emigranta, szukając poza Krajem miejsca dla siebie. Niemało osób doświadcza niesprawiedliwości źle tworzonego lub opacznie egzekwowanego prawa. Wielu rodziców niepokoi się o dzieci, które są poddawane presji ideologii sprzecznych z prawem naturalnym, a nawet ze zdrowym rozsądkiem.

Kiedy zatem teraz, podczas Nowenny do Ducha Świętego, wraz z Tobą, Matko Najświętsza, trwamy na modlitwie w Wieczerniku, dochodzi do nas głos św. Jana Pawła II, który był „Totus Tuus” – „Cały Twój”, i który dnia 2 czerwca 1979 roku, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, mówił na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. (…) Nie sposób zrozumieć dziejów Narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa. (…) Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa”.

W poczuciu wielkiej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Polski, poprzez Twoją przemożną przyczynę, nasza Matko i Królowo, błagamy Chrystusa, powtarzając za św. Janem Pawłem II: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen”.

 

 

Łódź, dnia 14 maja 2015 roku

Abp-020-615/2015

  X Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138