Modlitwa za Kościół w Iraku

24
Sie
modlitwa-za-kosciol-w-iraku

Modlitwa wiernych

Na mocy Sakramentu chrztu wszyscy tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych, która jest Kościołem, mistycznym Ciałem Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy dzisiaj mają szczególny udział w Krzyżu Chrystusa:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc cierpiącym i prześladowanym Ewangelię nadziei pozostał zawsze nieskrępowany w swojej misji niesienia pokoju, przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby jego głos, który jest głosem cierpiącego Kościoła, był zawsze w pełni usłyszany. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za Kościół w Iraku, a także za wszystkich chrześcijan prześladowanych na całym świecie, aby za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani Bóg wziął ich w swoją ojcowską obronę. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za ludzi żyjących w materialnym dostatku, aby umieli dostrzec potrzeby cierpiących i prześladowanych. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za ludzi młodych, aby mieli odwagę otworzyć się na głos powołania do życia kapłaństwa lub zakonnego i przyłączyć się do grona odważnych świadków Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie tracili nadziei, że moc Ducha Świętego przemieni serca ludzi i odnowi oblicze tej ziemi. Ciebie prosimy…

 Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię, wzmacniaj prześladowanych chrześcijan swoją łaską, aby w godzinie próby trwali w wierności Zmartwychwstałemu Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa za Kościół w Iraku

Panie Boże, 
Los Iraku jest bardzo trudny, 
a cierpienie  chrześcijan jest ogromne i nas przeraża. 
Dlatego prosimy Cię, Boże,  weź życie chrześcijan w Iraku pod swoją opiekę, daj im cierpliwość i odwagę, aby nadal świadczyli  o chrześcijańskich wartościach z ufnością i nadzieją. Boże, pokój jest podstawą każdego życia; udziel światu pokoju i stabilności,
abyśmy mogli żyć razem bez strachu i lęku, z godnością i radością.

Chwała Tobie na wieki. Amen

† Louis Raphael I Sako

15.09 w niedzielę odbędzie się Wieczór Uwielbienia o godzinie  19:00
Młodzież klas 7, 8 i 1 liceum- przygotowująca się do bierzmowania ma spotkanie  formacyjne wraz z rodzicami w środę 18 września o godz. 18:40