Nowy Rok Duszpasterski 2014/2015 – polecamy

24
Lis

Czcigodni kapłani, opiekunowie Żywego Różańca,

Drodzy zelatorzy i członkowie tej różańcowej wspólnoty

W liście pasterskim na dzień 9 listopada 2014 roku biskupi Polscy zwracają się do wszystkich wierzących, aby wnieśli swój wkład w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży 2016. Już dziś czynne zaangażowanie w to wielkie dzieło może się wyrazić w modlitwie wspierającej wielorakie działania organizacyjne, a przede wszystkim wypraszającej przemianę serc ludzi młodych i pogłębienie ich wiary.
Odpowiadając na apel biskupów zachęcamy wszystkich zelatorów i członków Żywego Różańca do podjęcia modlitwy w tej ważnej intencji. Módlmy się z innymi uczestnicząc w parafialnych nabożeństwach. W pierwszoczwartkowej adoracji możemy skorzystać z pomocy: Miłosierdzie w tajemnicach różańca. Godzina święta z modlitwą w intencji Światowych Dni Młodzieży (teksty na stronie internetowej www.adoremus.pl w zakładce Godzina święta).
Naszą zwyczajną służbą modlitewną jest codzienna dziesiątka różańca. Zapraszamy więc wszystkich członków Żywego Różańca do odmawiania dodatkowo, oprócz swojej dziesiątki różańca, jeszcze jednej, polecając w niej Bogu Światowe Dni Młodzieży, a także inne sprawy diecezji, parafii i rodzin. Najlepiej rozpocząć od tajemnicy Zwiastowania i wyruszyć wraz z wszystkimi, którzy to dzieło podejmą, na Różańcowy szlak. Prowadzi on przez kolejne tajemnice różańca, które są nam dobrze znane i bardzo bliskie. Jednak w tym przypadku możemy tę duchową drogę przeżyć jeszcze głębiej i owocniej dzięki przygotowanym pomocom. Są nimi małe książeczki poświęcone poszczególnym tajemnicom różańca. W każdej z nich można znaleźć trzydzieści krótkich modlitw i medytacji pomagających przeżywać przez cały miesiąc jedną tajemnicę różańcową. Warto zaznaczyć, że od grudnia 2014 do lipca 2016, kiedy będziemy przeżywać Światowe Dni Młodzieży, jest dwadzieścia miesięcy, a więc tyle, ile tajemnic różańca. Liczymy na to, że w grudniu na Różańcowy szlak wyruszy pierwsza, oby jak najliczniejsza grupa osób. Później zapewne dołączą inni.
Małe książeczki z serii Różańcowy szlak mogą stać się również dobrym narzędziem apostolskim, dzięki któremu możemy zachęcić innych do wyruszenia w duchową podróż, która pogłębia wiarę i zbliża do Boga, a także pomaga wypraszać obfitsze łaski dla siebie i innych ludzi. Cenne byłoby, aby na taką duchową przygodę zaprosić również ludzi młodych. Wspomniane książeczki poświęcone kolejnym tajemnicom (I. Zwiastowanie; II. Nawiedzenie …)
POLECAMY
 I II III IV V
Cena 4 zł
Więcej informacji w linku poniżej:

Zachęcamy równiez do odwiedzania strony przygotowanej specjalnie na Światowe Dni Młodzieży w linku poniżej:

Na tegoroczną wizytę duszpasterską polecamy modlitewnik
Błogosławmy dzieci. Modlitewnik – ks. Janusz Kościelniak
Każde błogosławieństwo jest cenne, jednak szczególną moc ma błogosławieństwo dziecka przez mamę i tatę. Drodzy rodzice, błogosławcie swoje dzieci, jeżeli pragniecie, aby były szczęśliwe. Błogosławcie je w różnych okolicznościach ich życia. Błogosławieństwo to duchowa ochrona waszych dzieci, to swoista tarcza broniąca przed złem. Modlitewnik zawierapropozycje błogosławieństw dzieci przez rodziców m.in. przed wyjściem do przedszkola, szkoły, na plac zabaw, przed odrabianiem lekcji, egzaminem, czy wyjazdemna wakacje.Modlitewnik może zostać wykorzystany jako pamiątka wizyty duszpasterskiej
Podejmijmy w tym roku duszpasterskim działania, które rodzicielskie błogosławieństwo uczynią dobrym zwyczajem, nawet przyzwyczajeniem. ks. Szymon Stułkowski – z programu duszpasterskiego “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
blogoslawienstwo-dzieci Cena 1,50 zł
Więcej informacji w linku poniżej:
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138