OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI w Tomaszowie Mazowieckim

14
Cze
OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
w Tomaszowie Mazowieckim
Ogłoszenie św. Antoniego
Patronem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
i Powiatu Tomaszowskiego
PRO MEMORIA

I. W piątek, 17 czerwca 2016 roku, w godzinach od 10.00 do 13.00 w k ościele pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się konferencja popularno-naukowa: W służbie miłosierdzia. Do udziału w konferencji zaproszeni są księża duszpasterze wraz z przedstawicielami parafialnych zespołów „Caritas”.

II. W sobotę, 18 czerwca 2016 roku odbędą się główne uroczystości czwartej stacji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej, połączonej z ogłoszeniem św. Antoniego Patronem Miasta i Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego.

1.      Program:

–   godz. 11.30 – procesja z relikwiami świętego Antoniego z kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Słowackiego 13/19) do pl. T. Kościuszki,

–   godz. 12.00 – Msza święta przy ołtarzu usytułowanym na tomaszowskim Rynku Głównym (pl. T. Kościuszki), podczas której zostanie odczytany Dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu świętego Antoniego z Padwy Patronem Miasta i Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego,

–   po Mszy świętej -procesja z relikwiami świętego Antoniego z pl. T. Kościuszki do kościoła pod wezwaniem św. Antoniego.

2.      W procesji z relikwiami świętego Antoniego i we Mszy świętej uczestniczą reprezentanci wszystkich parafii Archidiecezji Łódzkiej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza lub Księdza Wikariusza. Nawet jeśli w delegacji nie może uczestniczyć żaden kapłan, Księża Proboszczowie organizują wiernym przyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego. Autokary i samochody osobowe dowożą wiernych do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie udają się na wyznaczone parkingi przy ul. Rolnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego.

3.      Księża kanonicy uczestniczą w procesji i we Mszy świętej w stroju chórowym. Wszyscy księża mogą koncelebrować Mszę świętą. W związku z tym należy zabrać ornaty jubileuszowe – otrzymane podczas uroczystości w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 3 kwietnia br. i własne alby. Prezbiterzy, którzy koncelebrują Mszę świętą zakładają szaty liturgiczne w zakrystii parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim i w tym stroju uczestniczą w procesji z relikwiami.

 

4.      Po Mszy św. wszyscy kapłani i wszyscy wierni zaproszeni są na wspólny posiłek, wydawany przy kościele pod wezwaniem św. Antoniego.

5.    Do niniejszego ProMemoria zostają załączone:

–     mapa miejsca celebracji,

–     program Tygodnia Antoniańskiego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z serdecznym zaproszeniem do udziału celebracjach liturgicznych i wydarzeniach kulturalnych przygotowanych z racji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w Tomaszowie Mazowieckim i ogłoszeniem św. Antoniego Patronem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego.

Bp Ireneusz Pękalski Wikariusz Generalny
Łódź, dnia 30 maja 2016 roku KO-045-786/2016

 

Obchody 1050.lecia Chrztu Polski
i ustanowienia św. Antoniego Patronem Miasta Tomaszowa Maz.
i Powiatu Tomaszowskiego
PROGRAM TYGODNIA ANTONIAŃSKIEGO
13 czerwca /poniedziałek/
Uroczystości religijne

12.0           – Uroczysta Msza św. odpustowa (Kościół św. Antoniego w Tomaszowie) Plac Kościuszki – scena

13.30-14.30 – Koncert muzyczny „Mocni w Duchu”

14.30- 14.45 – Otwarcie Jarmarku Antoniańskiego (domki wystawiennicze 13-18 czerwca)

14.45-15.55 – Blok artystyczny Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym nr 2

15.55-16.35 – Blok artystyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego

16.35-17.35 – Blok artystyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 (Szkoła Podstawowa

nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego, Przedszkole nr 14 i Przedszkole nr 20)

17.35-17.55 – Blok artystyczny II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

17.55-18.15 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica 18.15-18.45 – Zespół Fajne Babki z Będkowa

19.30-20.30 – Koncert muzyczny „Mocni w Duchu”

Uroczystości kulturalne

8.0 – Rajd pieszo – rowerowy „Ocalić od zapomnienia” (Krajowe Stowarzyszenie Seniorów Pasja)

9.0 – Rajd rowerowy i pieszy Tomaszów – Spała – Inowłódz (Powiatowe Stowarzyszenie

Emerytów, Rencistów i Inwalidów)

13.15 – Otwarcie wystawy fotograficznej „Kościoły Powiatu Tomaszowskiego” autorstwa Zygmunta Dziedzińskiego (Kościół św. Antoniego )

17.00-18.00 – Mecz piłkarski reprezentacja księży – 25. BKP (boisko ze sztuczną nawierzchnią Lechii Tomaszów Maz.)

14 czerwca /wtorek/

Plac Kościuszki – scena

16.00- 16.30 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

16.30-18.00 – Blok artystyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 14,

Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej i Przedszkole nr 11)

18.00-18.25 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Stanisława Wyspiańskiego 18.25-19.10 – Blok artystyczny Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego (MDK)

19.10-19.40 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 im. Stanisława

Chojnowskiego

19.40-20.05 – Blok artystyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej Uroczystości kulturalne

14.00- 18.00 – Rozpoczęcie Warsztatów muzyczno – wokalnych „Od śpiewu chorałowego

do muzyki gospel” (parafia NMP w Tomaszowie Maz. ul. Słowackiego 13/19; warsztaty potrwają do 18 czerwca i zakończą się koncertem)

 

15 czerwca /środa/
Plac Kościuszki – scena
15.00-15.40 – Spektakl Miejskiego Teatru „Trzcina” pt. „Antoniańskie Impresje” (spektakl o życiu św. Antoniego Padewskiego) – Kościół św. Trójcy

15.40-16.20 – Blok artystyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 (Szkoła Podstawowa nr 8 i Przedszkole nr 8)

16.20-16.50 – Blok artystyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II

16.50-17.30 – Blok artystyczny Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 (Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 7 i Przedszkole nr 19)

17.30-18.00 – Blok artystyczny Zespołu Szkół nr 4

18.00-18.30 – Spektakl Miejskiego Teatru „Trzcina” pt. „Antoniańskie Impresje”

(spektakl o życiu św. Antoniego Padewskiego) – Kościół św. Trójcy

18.30-19.00 – Recital Mirosława Banasiaka

Uroczystości kulturalne

10.0-16.00 – Konferencja naukowa pt. „1050-lecie Chrztu Polski w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym” (sala Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.). Organizator: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb., Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło w Tomaszowie Maz., Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi.

10.00 – I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Wakacyjnej (miejsce MOK).

Organizator: Przedszkole Nr 19, TV Amazing

16 czerwca /czwartek/

Plac Kościuszki – scena
15.0-15.40 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego i Przedszkole nr 16)

15.40-16.10 – Finał Konkursu wiedzy o św. Antonim (przedszkola i szkoły podstawowe)

16.10-16.30 – Blok artystyczny Przedszkole nr 3

16.30- 17.00 – Finał konkursu historycznego „Dzieje narodu i państwa polskiego w 1050. rocznicę chrztu Polski”

17.00-17.30 – Podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego pn. „Skuteczny Antoni” (MDK)

17.30-18.00 – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ciebłowianie

18.00-19.30 – Koncert estradowy Jacka Szyłkowskiego „Utkany z Boga” i „Piosenka przypomni Ci”

Uroczystości kulturalne

11.00- Marsz osób niewidomych z kijkami nordic-walking śladami tomaszowskich kapliczek

/Koło nr 21 Polskiego Związku Niewidomych/

16.00-18.00 – Happening malarski „Malujemy Chrzest Polski” – malowanie obrazu Matejki (Plac Kościuszki)

16.00 – Pokaz pojazdów zabytkowych Stowarzyszenia Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych

WETERAN (Plac Kościuszki)

 

17 czerwca /piątek/
Kościół pod wezwaniem św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim
Konferencja popularno-naukowaW służbie miłosierdziaProgram

10.00- 10.15: Otwarcie konferencji

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki: Powitanie i wprowadzenie do konferencji 10.15 – 10.30: Przemówienia okolicznościowe Moderator konferencji: Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski

10.30-11.00: Ksiądz Profesor dr hab. Paweł Bortkiewicz: Miłość bliźniego zakorzeniona

w miłości Boga.

11.00-11.30: Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy

Archidiecezji Gdańskiej, Delegat KEP ds. Caritas Polska: Pomoc Kościoła w Polsce prześladowanym chrześcijanom, uchodźcom i repatriantom

11.30-11.45: przerwa

11.45-12.15: Pani dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas: Enklawy biedy jako peryferia postprzemysłowego miasta.

12.15-13.00: Trójgłos na temat: Odpowiedź Kościoła i organizacji świeckich na problem ubóstwa:

–      Ksiądz Andrzej Partyka, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej

–      Ksiądz prałat dr Edward Wieczorek, proboszcz par. św. Antoniego

w Tomaszowie Mazowiecki

–      Pan Marcin Witko, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Plac Kościuszki – scena

15.30-16.00 – Zespół Kalina z Wąwału

16.00-17.00 – Blok artystyczny Zespół Szkół nr 8, Przedszkole nr 10 i Zespół Szkolno –

Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 7 i Przedszkole nr 9)

17.00-17.30 – Chór Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

17.30-19.30 – Program artystyczny Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Maz.

19.30-20.00 – Chór Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

20.00-21.30 – Projekcja filmu o św. Antonim (telebim)

Uroczystości kulturalne

14.00- Harcerski rajd turystyczno – krajoznawczy „Antoniańska wędrówka po Ziemi

Tomaszowskiej” (Hufiec ZHP Tomaszów Maz. – rozpoczęcie 3 dniowego rajdu)

18 czerwca /sobota/
Plac Kościuszki – scena
12.00– Obchody Centralne – Uroczysta Msza Święta

14.00-14.30 – Występ Orkiestry Dętej z Żelechlinka

14.30-19.00 – Gminny blok ludowy

14.30-15.00 – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Niewiadów

15.00-15.20 – Kapela Gmajów z Gminy Rzeczyca

15.20-15.40 – Kapela Bobrowianie Jana Kępy z Gminy Rzeczyca

15.40-16.00 – Dziecięcy Zespół Cekinki z Gminy Inowłódz

 

16.00-16.30 – Zespół Sami Swoi z Twardej

16.30- 16.50 – Dziecięcy Zespół z Gminy Żelechlinek

16.50-17.20 – Strażacka Orkiestra Dęta z Łaznowa

17.20-17.50 – Zespół Ludowy Czerniewiczanie

17.50-18.20 – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Mali Lubochnianie

18.20-18.40 – Zespół Wesołe Ludwiczanki i Kapela Retro

18.40- 19.10 – Zespół Brzustowianie

19.10-20.00 – Koncert Miejskiego Chóru pod przewodnictwem Katarzyny Borowskiej

20.00-21.00 – Koncert muzyki gospel

Uroczystości kulturalne

8.00-11.00 – Czuwanie przy relikwiach św. Antoniego 11.30 – Procesja z Kościoła NMP Królowej Polski

10.00- VII Ogólnopolski Rajd Kajakowo-Rowerowy „Pilica – Rzeka która łączy –

śladami świętych i królów” (KS AMBER, rozpoczęcie 2 dniowego rajdu)

10.00-15.00 – Spływ kajakowy „Od św. Antoniego do św. Idziego” (Przystań PCK) – Zespół

Placówek Wychowania Pozaszkolnego

16.00-22.00 – Tomaszowski Rallysprint – Automobilklub Tomaszowski (Przystań PCK)

18.00- Przejazd Pojazdów Zabytkowych ulicami Tomaszowa (ul. św. Antoniego, pl.

Kościuszki, ul. Legionów)

19 czerwca /niedziela/

Plac Kościuszki – scena

20.00-22.00 – Koncert Uwielbienia – Piotr Rubik z Chórem i Orkiestrą

Uroczystości kulturalne

8.00- Historyczny rajd TUTW (Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku)

14.00-19.00 – Familijny Festyn Antoniański (Kościół św. Antoniego)

17.00-18.30 – Koncert Zespołu Luxtorpeda ul. POW

14.00-19.00 – Wystawa poplenerowa VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Małczu

(Plac Kościuszki)

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

25.05-17.06.2016 r. – Peregrynacja relikwii św. Antoniego w parafiach Miasta i Powiatu

Nazwa parafii Data peregrynacji relikwii
Tomaszów

Mazowiecki

Św. Antoniego 24 V 2016 r.
Smardzewice Św. Anny 25 V 2016 r.
Chorzęcin Św. Małgorzaty Męczennicy i Dziewicy 26 V 2016 r.
Będków Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 27 V 2016 r.
Rokiciny Św. Rodziny 28 V 2016 r.
Łaznów Matki Bożej Różańcowej 29 V 2016 r.
Chrusty Nowe Matki Bożej Różańcowej 30 V 2016 r.
Ujazd Św. Wojciecha 31 V 2016 r.
Budziszewice Przemienienia Pańskiego 01 VI 2016 r.
Żelechlinek Św. Bartłomieja 02 VI 2016 r.

 

Czerniewice Św. Małgorzaty Męczennicy i Dziewicy 03 VI 2016 r.
Krzemienica Św. Jakuba Apostoła 04 VI 2016 r.
Rzeczyca Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 05 VI 2016 r.
Inowłódz Św. Michała Archanioła 06 VI 2016 r.
Brzustów Matki Boskiej Częstochowskiej 07 VI 2016 r.
Spała N. M. P. Królowej Korony Polski 08 VI 2016 r.
Nowy Glinnik Św. Józefa 09 VI 2016 r.
Lubochnia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 10 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

Św. Marcina 11 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 12 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

Św. Antoniego 13 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

Św. Rodziny 14 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

Św. Jadwigi Królowej 16 VI 2016 r.
Tomaszów

Mazowiecki

N. M. P. Królowej Polski 17 VI 2016 r.
INNE UROCZYTOŚCI

25.4-10.06.2016 r. – Warsztaty aktorskie /wypracowanie scenariusza i przygotowanie do

spektaklu o życiu św. Antoniego/

09.5- 03.06.2016 r. – Warsztaty scenograficzne /analiza rycin przedstawiających życie i

ludzi u kresu X wieku/

01.6-10.06.2016 r. – Warsztaty malarskie /poznanie technik malarskich, które zostaną

wykorzystane do przygotowania szkicu dzieła Jana Matejki/ 04-16.06.2016 – VII Ogólnopolski Plener malarski w Małczu /Stowarzyszenie Amatorów Plastyków, 25 BKPow, Starostwo Powiatowe/

10.06.2016      r. – Prezentacja pt. “Najstarsze parafie w regionie” w ramach Spotkań z historią i

nie tylko…” /Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz./

19.06.2016      r. – Koncert oratoryjny „Powrót do źródeł” Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz

/Kościół św. Katarzyny w Rzeczycy godz. 18.00/

15 sierpnia Msze święte o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i o 20:00!
Nie ma Mszy o 18:00 jest o 20:00 

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138