Odpusty w roku Miłosierdzia

13
Gru
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

DEKRET

o uzyskaniu łaski odpustu zupełnego

podczas Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

w Archidiecezji Łódzkiej

 

Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji z dnia 1 września 2015 roku, w Roku Miłosierdzia, łaskę odpustu zupełnego, w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku, istnieje możliwość zyskiwania łaski odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Mogą jej dostąpić – dla siebie lub dla zmarłych – wierni, którzy w duchu prawdziwej skruchy wypełniają warunki zwykłe uzyskania odpustu tj. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według intencji Ojca Świętego łącznie z wypełnieniem jednego z następujących warunków specjalnych:

 

 1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).

 

W Archidiecezji Łódzkiej łaski odpustu zupełnego można dostąpić w następujących kościołach:

 1. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie,
 2. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła
  w Łasku,
 3. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi,
 4. Świętego Wojciecha w Łodzi,
 5. Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława Kostki w Łodzi,
 6. Świętej Faustyny w Łodzi,
 7. Miłosierdzia Bożego w Łodzi,
 8. Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela w Łodzi
  – Łagiewnikach
 9. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim,
 10. Świętego Antoniego i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Tomaszowie Mazowieckim,
 11. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu,
 12. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.
 13. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni, mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego przyjmując Komunię świętą lub uczestnicząc we Mszy świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, tj. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według intencji Ojca, gdy tylko to będzie możliwe.

 

 1. Więźniowie „w kaplicach więziennych będą (…) mogli uzyskać odpust, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”. (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku), budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, o których mowa w punkcie 2.

 

 1. Wszyscy wierni otrzymają jubileuszowy odpust za każdym razem, kiedy wypełniają warunki zwykłe, o których była mowa poprzednio, oraz sami spełnią jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia co do ciała lub co do duszy. „Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).

 

 

 

 

 

 

 

 1. Łukasz Burchard     X Marek Jędraszewski

Notariusz                                                          Arcybiskup Metropolita Łódzki

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138