Ogłoszenia Kurii 19.02.2017

19
Lut
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej
  1. W następną niedzielę, 26 lutego (ostatnią niedzielę karnawału), rozpoczniemy jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpocznie Narodowy Kongres Trzeźwości pod hasłem: Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu. Kongres jest wyjątkową szansą na zjednoczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład przygotowanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.
Roraty w  dni powszednie adwentu o godz. 6:45. Nie ma Mszy św. o g.8:00
Dzieci klas III wraz z rodzicami-msza św. za tydzień 8.12 o godz. 16:00  / katecheza odbędzie się 12.12 ( czwartek) o godz. 18:45
Rodziny Kościoła Domowego podejmują  akcję  pomocy najuboższym pt. Podziel się miłością“ . Zbieramy datki i paczki do 14 grudnia
Pielrzymów do Gruzji i Armenii zapraszam jutro ( poniedziałek )  9.12 na godz. 19:00. Zapisy z paszportem i wpłata 1000 złotych.