Otrzymane życzenia na 30 lecie naszej parafii Najświętszej Eucharystii

27
Cze

Czcigodny Księże Andrzeju,
30 lat temu miały miejsce wyjątkowo ważne wydarzenia dla całej naszej Diecezji. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na zawsze pozostanie w sercach wielu Łodzian, tym bardziej Księdza Parafian.  Z okazji zacnego jubileuszu, tj. 30-ej rocznicy erygowania Parafii Świętej Eucharystii pragniemy na ręce Czcigodnego Księdza Proboszcza złożyć najserdeczniejsze i płynące z głębi serca życzenia. Na dalsze posługiwanie Kościołowi, życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i owocnej współpracy z Parafianami.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Barbara Ladżyńska i Artur Matiaszczyk wraz z Pracownikami

 

Szczęść Boże Szanowny Księże Proboszczu.
Z okazji Jubileuszu Trzydziestolecia Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi pragniemy przekazać wszystkim Księżom i Parafianom życzenia Błogosławieństwa Bożego oraz licznych łask płynących z Adoracji Najświętszego Sakramentu. Głęboko wierzymy, że Dobry Bóg udzieli szczególnych darów na kolejne lata posługi i wspólnego wzrastania w wierze, nadziei i miłości. Zapewniamy o nieustającej modlitwie i zapraszamy do wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Intencji Pokoju.
Ojciec Święty Franciszek zachęca nas: „Módlmy się o pojednanie i pokój, pracujmy na rzecz pojednania i pokoju, i stańmy się wszyscy, w każdym środowisku, ludźmi pojednania i pokoju!” (Ojciec Święty Franciszek – 18 września 2013 Audiencja Generalna)
Podjęcie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu jest wprost otwarciem się na dar prawdziwego pokoju, tzn. Bożego Pokoju, który rodzi się w naszych sercach i ma trwać w relacjach miedzy ludźmi na całym świecie, jako fundament upragnionego pokoju społecznego i politycznego.
Zapraszamy do osobistego włączenia się w  Łańcuch Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju. Odpowiadając na ciągłe wezwania Naszej Matki – Maryi oraz realizując duchowy testament Pielgrzyma Pokoju św. Jana Pawła II, otoczmy wspólnie świat modlitwą o Pokój. Stawajmy się Apostołami Pokoju w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach, czerpiąc z Żywego Źródła – Najświętszego Sakramentu Ołtarza.
Szczęść Boże.
Stowarzyszenie Communita Regina della Pace.

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138