Podsumowanie spotkania wolontariuszy ŚDM regionu Łódź Retkinia-Ruda-Konstantynów

24
Sie

Podsumowanie spotkania wolontariuszy ŚDM rejonu Łódź – Retkinia w Lutomiersku
(20 czerwca 2015 r.)

 

Propozycje wspólnych działań w ramach przygotowania do ŚDM:

 1. PRZYGOTOWANIE DUCHOWE WOLONTARIUSZY JAKO WSPÓLNOTY:
 • Wspólna modlitwa (za każdym razem w innej parafii): wieczory uwielbienia (!), czuwania, adoracje, modlitwy przy kapliczkach itd.
 • Organizacja warsztatów duchowych i/lub rekolekcji dla wolontariuszy, udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych np. „Nowe Życie”
 • Wspólne spotkania formacyjno-organizacyjno-integracyjne (takie, jak dziś):
  • Nauczanie: odniesienia do tematów ŚDM (tegorocznych, jak i przypominanie poprzednich), przybliżenie idei ŚDM i jej patronów (m.in. Jan Paweł II, św. s. Faustyna), szkoła liturgii (szczególnie dla ministrantów i lektorów – uświadomienie ważności wszystkich elementów liturgii)
  • Modlitwa w intencji ŚDM (stworzenie naszej własnej modlitwy), litanie do patronów ŚDM
  • Świadectwa, spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Spotkania w poszczególnych grupach (muzycznej, liturgicznej, medialnej itd.)
  • Seanse filmów wartościowych np. „Duch”, „Próba ogniowa”
  • Gry integracyjne
  • Przygotowanie kulturowo-językowe na przyjęcie obcokrajowców: msze św. w innych językach, lekcje podstawowych zwrotów, spotkania z obcą kuchnią np. włoską
  • Wybranie miejsc w Łodzi i regionie, które warto będzie pokazać obcokrajowcom i stworzenie przewodnika
 • Dni wspólnoty rejonu Łódź – Retkinia
 • Wspólne wypady integracyjne

 

 1. MODLITWA ZA ŚDM
 • Wspólna podczas spotkań j/w
 • Msze św. i post w intencji ŚDM
 • Zaproszenie wiernych do bycia „duchowymi wolontariuszami” (kierowane do osób, które z różnych względów nie są wolontariuszami ŚDM, ale obejmą nas modlitwą)
 • Stworzenie „róży różańcowej”, która będzie modlić się regularnie za dzieło ŚDM

 

 1. PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE:
 • Śpiew hymnu „Błogosławieni miłosierni” na mszach św.
 • FLASHMOB do piosenki „Say YES” Michelle Williams
 • Utworzenie sekcji muzycznej naszego rejonu (mającej oddzielne próby) – osoby odpowiedzialne kolejno za śpiew, instrumenty i choreografię do piosenek, a także za zorganizowanie i obsługę sprzętu nagłaśniającego
 • Zaangażować do sekcji szkoły muzyczne
 • Sekcję muzyczną zapraszamy na kursy Mocnych w Duchu
 • Wspólny śpiew na spotkaniach (po polsku i obcojęzycznych), w czasie ŚDM wspólna nauka z przyjezdnymi
 • Wybranie najlepszych pieśni/piosenek i utworzenie uniwersalnego śpiewnika (z tekstami po polsku i tłumaczeniem dla obcokrajowców + kilka pustych stron) – utworzenie grupy odpowiedzialnej za śpiewnik i „językowej”, która mogłaby tłumaczyć pieśni (do 15 września każda parafia ustala spis piosenek, do 30 października choreografię)
 • Ułożenie lub wybranie własnej piosenki rejonu, najlepiej po angielsku

 

 1. KOMUNIKACJA REJONU
  • Grupy na Facebooku: dla rejonu i dla każdego dekanatu
  • Baza telefonów i adresów email
  • Spotkania organizacyjno-informacyjne w parafiach np. raz w miesiącu, za każdym razem w innej parafii
  • Bezpośredni kontakt między ks. Moderatorem a świeckimi odpowiedzialnymi za dekanaty:
   • Retkinia: Marta Załęska i Agnieszka Dobroń
   • Ruda: Natalia Tarnowska i Paulina Sudowska
   • Konstantynów: Filip Kozłowski

 

 1. SZUKANIE NOWYCH WOLONTARIUSZY
  • Strona internetowa informacyjna (w różnych językach)
  • Funpage na Facebooku reklamujący ŚDM i zachęcający do wolontariatu
  • Kanał rejonu na YouTube i umieszczenie filmiku promocyjnego
  • Utworzenie grupy ewangelizacyjnej i promującej ŚDM w dekanatach, które mogłyby wejść do szkół
  • Ogłoszenia o poszukiwaniu wolontariuszy na mszach, podczas katechezy w szkołach, w grupach przygotowujących się do bierzmowania itp.
  • Plakaty o ŚDM w widocznych miejscach rejonu
  • Rozdawanie ulotek i koszulek z ŚDM
  • Uliczne akcje ewangelizacyjne, koncerty, festyny, wieczory uwielbienia w plenerze, proponowanie rekolekcji, rozdawanie np. cukierków z cytatami z Pisma Św., śpiew chwytliwych piosenek religijnych, zabawy integracyjne itd.
  • Każdy wolontariusz przyprowadza ze sobą na spotkanie jedną lub więcej nowych osób
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138