Podsumowanie spotkania wolontariuszy ŚDM regionu Łódź Retkinia-Ruda-Konstantynów

24
Sie

Podsumowanie spotkania wolontariuszy ŚDM rejonu Łódź – Retkinia w Lutomiersku
(20 czerwca 2015 r.)

 

Propozycje wspólnych działań w ramach przygotowania do ŚDM:

 1. PRZYGOTOWANIE DUCHOWE WOLONTARIUSZY JAKO WSPÓLNOTY:
 • Wspólna modlitwa (za każdym razem w innej parafii): wieczory uwielbienia (!), czuwania, adoracje, modlitwy przy kapliczkach itd.
 • Organizacja warsztatów duchowych i/lub rekolekcji dla wolontariuszy, udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych np. „Nowe Życie”
 • Wspólne spotkania formacyjno-organizacyjno-integracyjne (takie, jak dziś):
  • Nauczanie: odniesienia do tematów ŚDM (tegorocznych, jak i przypominanie poprzednich), przybliżenie idei ŚDM i jej patronów (m.in. Jan Paweł II, św. s. Faustyna), szkoła liturgii (szczególnie dla ministrantów i lektorów – uświadomienie ważności wszystkich elementów liturgii)
  • Modlitwa w intencji ŚDM (stworzenie naszej własnej modlitwy), litanie do patronów ŚDM
  • Świadectwa, spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Spotkania w poszczególnych grupach (muzycznej, liturgicznej, medialnej itd.)
  • Seanse filmów wartościowych np. „Duch”, „Próba ogniowa”
  • Gry integracyjne
  • Przygotowanie kulturowo-językowe na przyjęcie obcokrajowców: msze św. w innych językach, lekcje podstawowych zwrotów, spotkania z obcą kuchnią np. włoską
  • Wybranie miejsc w Łodzi i regionie, które warto będzie pokazać obcokrajowcom i stworzenie przewodnika
 • Dni wspólnoty rejonu Łódź – Retkinia
 • Wspólne wypady integracyjne

 

 1. MODLITWA ZA ŚDM
 • Wspólna podczas spotkań j/w
 • Msze św. i post w intencji ŚDM
 • Zaproszenie wiernych do bycia „duchowymi wolontariuszami” (kierowane do osób, które z różnych względów nie są wolontariuszami ŚDM, ale obejmą nas modlitwą)
 • Stworzenie „róży różańcowej”, która będzie modlić się regularnie za dzieło ŚDM

 

 1. PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE:
 • Śpiew hymnu „Błogosławieni miłosierni” na mszach św.
 • FLASHMOB do piosenki „Say YES” Michelle Williams
 • Utworzenie sekcji muzycznej naszego rejonu (mającej oddzielne próby) – osoby odpowiedzialne kolejno za śpiew, instrumenty i choreografię do piosenek, a także za zorganizowanie i obsługę sprzętu nagłaśniającego
 • Zaangażować do sekcji szkoły muzyczne
 • Sekcję muzyczną zapraszamy na kursy Mocnych w Duchu
 • Wspólny śpiew na spotkaniach (po polsku i obcojęzycznych), w czasie ŚDM wspólna nauka z przyjezdnymi
 • Wybranie najlepszych pieśni/piosenek i utworzenie uniwersalnego śpiewnika (z tekstami po polsku i tłumaczeniem dla obcokrajowców + kilka pustych stron) – utworzenie grupy odpowiedzialnej za śpiewnik i „językowej”, która mogłaby tłumaczyć pieśni (do 15 września każda parafia ustala spis piosenek, do 30 października choreografię)
 • Ułożenie lub wybranie własnej piosenki rejonu, najlepiej po angielsku

 

 1. KOMUNIKACJA REJONU
  • Grupy na Facebooku: dla rejonu i dla każdego dekanatu
  • Baza telefonów i adresów email
  • Spotkania organizacyjno-informacyjne w parafiach np. raz w miesiącu, za każdym razem w innej parafii
  • Bezpośredni kontakt między ks. Moderatorem a świeckimi odpowiedzialnymi za dekanaty:
   • Retkinia: Marta Załęska i Agnieszka Dobroń
   • Ruda: Natalia Tarnowska i Paulina Sudowska
   • Konstantynów: Filip Kozłowski

 

 1. SZUKANIE NOWYCH WOLONTARIUSZY
  • Strona internetowa informacyjna (w różnych językach)
  • Funpage na Facebooku reklamujący ŚDM i zachęcający do wolontariatu
  • Kanał rejonu na YouTube i umieszczenie filmiku promocyjnego
  • Utworzenie grupy ewangelizacyjnej i promującej ŚDM w dekanatach, które mogłyby wejść do szkół
  • Ogłoszenia o poszukiwaniu wolontariuszy na mszach, podczas katechezy w szkołach, w grupach przygotowujących się do bierzmowania itp.
  • Plakaty o ŚDM w widocznych miejscach rejonu
  • Rozdawanie ulotek i koszulek z ŚDM
  • Uliczne akcje ewangelizacyjne, koncerty, festyny, wieczory uwielbienia w plenerze, proponowanie rekolekcji, rozdawanie np. cukierków z cytatami z Pisma Św., śpiew chwytliwych piosenek religijnych, zabawy integracyjne itd.
  • Każdy wolontariusz przyprowadza ze sobą na spotkanie jedną lub więcej nowych osób
Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138