Program Oktawy Modlitw o Jedność Chrześcijan

11
Sty

Program Oktawy Modlitw o Jedność Chrześcijan

w Archidiecezji Łódzkiej

i w Oddziale Regionu Łodzkiego

Polskiej Rady Ekumenicznej w 2014 r.

 

Data

KoŚciÓŁ

GodZ.

Adres

12.o1 Kościół Rzymskokatolicki

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

1800 Łódź,

ul. Nawrot 104

13.01 Kościół Prawosławny,

pw. Św. Aleksandra Newskiego

1800 Łódź,

ul. Kilińskiego

14.01 Kościół Ewangelicko – Reformowany 1800 Łódź,

ul. Radwańska 37

15.01 Kościół Starokatolicki Mariawitów 1800 Łódź,

ul. Franciszkańska 27

16.01 Kościół Chrześcijan Baptystów 1800 Łódź,

ul. Nawrot 27

17.01 Kościół Ewangeliczno – Metodystyczny 1800 Łódź,

ul. Organizacji WiN 2a

18.01 Kościół Polskokatolicki 1800 Łódź,

ul. Limanowskiego 60

19.01 Kościół Ewangelicko – Augsburski św. Mateusza 1800 Łódź,

ul. Piotrkowska 283

20.01 Kościół Rzymskokatolicki

MB Dobrej Rady

1800 Zgierz,  ul. M. Curie Skłodowskiej 5
22.01 Kościół Ewangelicko – Augsburski 1800 Zgierz,

ul. Spacerowa 2

 

 

Wszystkie nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 1800

 

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138