Program XXXII Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, Zaproszenie na Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę

06
Wrz

ZAPROSZENIE

na XXXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę

w dniach 20 – 21 września 2014 r.

Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce

Do Duszpasterzy Ludzi Pracy

 

Zapraszam wszystkich ludzi pracy i ich rodziny na XXXII Pielgrzymkę do tronu Królowej Polski na Jasną Górę. Świat Pracy zjednoczony przed tronem Królowej Polski złoży dziękczynienie za kanonizację Świętego Jana Pawła II – pracownika fabryki
Solwaj, kapłana, biskupa, kardynała i Papieża, który wprowadził Kościół w trzecie
tysiąclecie.

Staniemy zjednoczeni Ewangelią, by zaświadczyć, że nie ma integralnego rozwoju Ojczyzny bez poszanowania Bożych przykazań. W imię prawdy i sprawiedliwości chcemy modlitewnie zamanifestować, że prywatne interesy oligarchii koalicyjnej nie mogą wytyczać drogi rozwoju gospodarczego i kulturowego narodu.

W imię odpowiedzialności przed Bogiem i historią prosić będziemy, by podstępne ideologie i agresywne treści rodzimych mediów nie raniły ducha narodu wierzącego, ale zwróciły swe ostrze przeciw złu i grzechowi. Obrona młodego pokolenia przed złem należy do fundamentalnych obowiązków rodziców, szkoły, samorządów, instytucji państwowych i środków opiniotwórczych. Służba Ojczyźnie w obecnym czasie wymaga tego od nas wszystkich

Przyniesiemy prośbę o chleb powszedni i błaganie, by chlebem powszednim stał się dialog miedzy rodakami a nie przekrzykiwanie osób walczących o kość władzy.

Zapraszam do Częstochowy wszystkich ludzi pracy, wierzących i dystansujących się od przekonań religijnych, ludzi z różnych central związkowych. Polecajmy trudne dziś naszej Ojczyzny.

Z wyrazami czci i poważania

 

† Kazimierz Ryczan

Biskup Kielecki

Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy

 

XXXII PIELGRZYMKA LUDZI PRACY
Częstochowa, 20-21 września 2014 r.

“SOLIDARNI MOCNI WIARĄ W SYNA BOŻEGO”

 

SOBOTA, 20 WRZEŚNIA 2014 r.

GODZ. 19.00 –                  MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE JASNEJ GÓRY
PRZEWODNICZY J.E. KS. BISKUP HENRYK CIERESZKO,
BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ
OPRAWA LITURGICZNA – REGION PODLASKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

 

GODZ. 21.00                   APEL JASNOGÓRSKI W KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU
PROWADZENIE J.E. KS. BISKUP KAZIMIERZ RYCZAN,
KRAJOWY DUSZPASTERZ LUDZI PRACY

 

GODZ. 21.45                    DROGA KRZYŻOWA NA WAŁACH
PROWADZENIE KS. KANONIK RYSZARD PUCIŁOWSKI,
KAPELA N REGIONU PODLASKIEGO NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

 

NIEDZIELA, 21 WRZEŚNIA 2014 r.

 

GODZ. 00.00 –                 MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA W BAZYLICE
PRZEWODNICZY KS. PRAŁAT JAN IŁCZYK,
OPRAWA LITURGICZNA – REGION PODLASKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

GODZ. 1.00 – 4.30 –           CZUWANIE MODLITEWNE W KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU
PROWADZENIE REGION PODLASKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ

GODZ. 9.15 –                   MODLITWA RÓŻAŃCOWA ZE SZCZYTU JASNEJ GÓRY
PROWADZENIE KS. ANDRZEJ ROGOZIŃSKI, DUSZPASTERZ LUDZI PRACY AHCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

GODZ. 10.00 –                  KONCERT CHÓRU “BOŻE ECHO”

GODZ. 10.40 –                 WYSTĄPIENIE PIOTRA DUDY,
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

GODZ. 10.50 –                  POWITANIE PIELGRZYMÓW – KS. PRAŁAT JAN IŁCZYK

GODZ. 11.00 –           UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE JASNEJ GÓRY
PRZEWODNICZY I HOMILIĘ WYGŁOSI
J.E. KS. ARCYBISKUP EDWARD OZOROWSKI, METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Roraty w  dni powszednie adwentu o godz. 6:45. Nie ma Mszy św. o g.8:00
Dzieci klas III wraz z rodzicami-msza św. za tydzień 8.12 o godz. 16:00  / katecheza odbędzie się 12.12 ( czwartek) o godz. 18:45
Rodziny Kościoła Domowego podejmują  akcję  pomocy najuboższym pt. Podziel się miłością“ . Zbieramy datki i paczki do 14 grudnia
Pielrzymów do Gruzji i Armenii zapraszam jutro ( poniedziałek )  9.12 na godz. 19:00. Zapisy z paszportem i wpłata 1000 złotych.