Przedszkole Żywioły model Sternika (z wartosciami chrzescijanskimi) polecamy

12
Cze
przedszkole-zywioly

Nasze przedszkole działa w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie.

W odniesieniu do nich pracujemy z dziećmi nad kształtowaniem nawyków i rozwijaniem cnót (uczynności, hojności, pracowitości, pobożności, wytrwałości, czy posłuszeństwa), na których później wychowankowie będą budowali swoją tożsamość.

Z chrześcijańskiego postrzegania człowieka jako jedności wynika także promowana przez nas integralność rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego, która stanowi podstawę naszego programu edukacyjno-wychowawczego.

Inspirowani przesłaniem Ewangelii, w procesie wychowania zwracamy szczególną uwagę na nastawienie do innych ludzi, przyjaźń, wzajemny szacunek i pomoc bliźnim. Od najmłodszych lat uczymy dzieci odpowiedzialności za drugiego człowieka, współczucia i empatii, tak, aby z czasem ewangeliczna idea ofiarowywania siebie bliźnim stała się ich naturalną potrzebą.

Poprzez formację chrześcijańską zachęcamy już najmłodsze dzieci do osobistego kontaktu z Bogiem, do codziennej modlitwy, poznania liturgii Kościoła Katolickiego, pozostając przy tym w zgodzie z zasadami poszanowania wolności sumienia.

http://www.zywioly.edu.pl/

 plakat

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138