Spotkanie z Gabrielem Maciejewskim

20
Maj

Zapraszamy na spotkanie z Gabrielem Maciejewskim

Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

Waldemar i Ewa Podgórscy

ul. Tuwima 34

90-002 Łódź

tel/fax (042) 633-94-68

www.ksiegarniawojskowa.blogspot.com