STUDIUM ANIMATORÓW TRZEŹWOŚCI 2015/16

06
Wrz
komunikat-kurii-metropolitalnej-lodzkiej

STUDIUM ANIMATORÓW TRZEŹWOŚCI 2015/16

Często spotykamy się z problemami nadużywania alkoholu zarówno przez dorosłych jak i młodzież a nawet dzieci. Jest to jedna z przyczyn innych ryzykownych zachowań, stąd sprawą najwyższej wagi staje się poszerzanie umiejętności dawania odpowiedzi na te wyzwania na płaszczyźnie parafii. W miesiącu abstynencji, dnia 1 sierpnia 2005 roku zostało powołane (Dekretem Nr. Abp 471-1004/05) przez Arcybiskupa Władysława Ziółka, Metropolitę Łódzkiego, Studium Animatorów Trzeźwości Archidiecezji Łódzkiej im. Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony duszpasterzy jak i osób pragnących służyć dziełu trzeźwości w parafiach. Działalność Studium potwierdził i pobłogosławił Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki.

W roku 2015/16 organizowana jest IX edycja Studium. Celem Studium jest przygotowanie osób, podejmujących służbę w parafii w zakresie profilaktyki dla dorosłych i młodzieży. Osoby te zostaną przygotowane do prowadzenia działań informacyjno-konsultacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczestnicy Studium mają nabyć umiejętności wstępnego diagnozowania problemu, wskazania możliwości pomocy, sposobu informowania o problemie i możliwościach rozwiązywania w parafiach, właściwego organizowania spotkań i modlitw, współpracy z różnymi środowiskami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Uczestnicy Studium będą brać udział w ciągu roku w prowadzonym przez specjalistów cyklu 10 spotkań wykładowo – warsztatowych obejmujących następujący zakres tematów dotyczących dorosłych i młodzieży:

  1. Chrześcijańska wizja osoby.
  2. Źródła uzależnień, przebieg choroby alkoholowej i rozpoznawanie jej symptomów.
  3. Odkrywanie własnego systemu wartości.
  4. Sztuka porozumiewania się, jako podstawa profilaktyki oraz trzeźwienia.
  5. Najbliższe środowisko osoby uzależnionej.
  6. Strategie działań profilaktycznych i skuteczność podejmowanych programów.
  7. Duchowość człowieka wolnego.
  8. Formy duszpasterstwa trzeźwości w parafii.
  9. Formy pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Celem uzyskania dyplomu Studium jego uczestnik otrzyma zadanie przeprowadzenia wybranego projektu w swojej parafii (w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem).

Studium zostało powołane przez Metropolitę Łódzkiego we współpracy z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka i Stowarzyszeniem AGAPE. Program zyskał aprobatę Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Studium współpracuje ze specjalistycznymi ośrodkami. Studium kieruje zespół: ks. dr hab. Piotr Kulbacki (KUL), ks. mgr Jan Cholewa (Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości), mgr Katarzyna Owczarek (profilaktyk, koordynator Studium). Uczestnicy Studium nie płacą za udział w wykładach i warsztatach.

Zajęcia odbywać się będą w soboty, raz w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Parafialnym parafii Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Łodzi, ul Ogrodowa 22. Na rozpoczęcie, pod koniec września, przewidziane jest weekendowe spotkanie w domu rekolekcyjnym.

Informacje oraz zgłoszenia telefoniczne od 31 VIII – 13 IX 2015 r. przyjmuje koordynator Studium – mgr Katarzyna Owczarek: tel. kom. 780 097 954 lub e-mail:sat@archidiecezja.lodz.pl

 

Przy zgłoszeniu ustalony będzie termin rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której odbywać się będą przyjęcia na Studium Animatorów Trzeźwości. Warunkiem uczestniczenia w Studium jest pełnoletność, dojrzałość osobowa i społeczna, oraz uzyskanie skierowania od Księdza Proboszcza (formularz w załączeniu).

Do udziału w Studium zapraszamy: członków ruchów, stowarzyszeń, grup charytatywnych w parafiach, kancelistów parafialnych, członków grup samopomocowych, rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, oraz inne osoby pragnące zaangażować się w rozwiązywanie problemów alkoholowych. Uczestnikami Studium mogą być osoby świeckie oraz księża i siostry zakonne.

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138