Tajemnica szczęścia – modlitwa

22
Lut

O te teksty ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.

Książki, zawierające powyższe modlitwy i związane z nimi obietnice, uzyskały potwierdzenia wielu dostojników kościelnych.

Ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

 

 • Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
 • 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
 • 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
 • Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 • Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
 • Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 • Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 • Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
 • Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 • Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 • Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
 • Obroni go przed zgubnymi pokusami.
 • Zachowa mu pięć zmysłów.
 • Uchroni go przed nagłą śmiercią.
 • Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
 • Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
 • Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 • Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 • Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 • Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
 • Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

KONSPEKT PROPAGOWANIA MODLITWY „TAJEMNICA SZCZĘŚCIA”

 

 1. I.                    WSTĘP

Co to za modlitwa ?

Treść modlitwy oraz wszystkie istotne szczegóły są dostępne na poniższej stronie:

http://tajemnica-szczescia.pl/?go=nabozenstwo

Cytat stanowiący wyjaśnienie wstępne do modlitwy:

 

Praktyka Piętnastu Modlitw, ze względu na błogosławione skutki w życiu całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę Tajemnicy szczęścia. To szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba. Boski Zbawiciel posłużył się św. Brygidą Szwedzką, aby przekazać ten dar osobom otwartym na wezwanie łaski.

Tajemnica szczęścia ma niezwykłą siłę oddziaływania. Osoby przyjmujące ją szczerym i gorącym sercem doznają wewnętrznej przemiany. Ich udziałem staje się światło z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierność Bożemu wezwaniu i promieniująca uczynność. Z relacji świętej, że każdy, kto codziennie podejmie to religijne ćwiczenie, odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swojej bolesnej Męki.

Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto, że Pan Jezus do objawionych Modlitw dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy je będą odmawiać z wiarą i pobożnością. Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość, która używając tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielać się obficie, stopniowo oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności i w końcowym rezultacie prowadzić go od prawdziwego, nie mającego granic szczęścia.

Miłosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczęło również na tobie, Bracie i Siostro. Otwierając swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed wielu ludźmi jest zakryta, a dla ciebie stałą się wielką szansą i nadzieją. Przeżywaną radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która odnalazła drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie chowaj wyłącznie dla siebie. Bóg chce dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jednym z prostych jednocześnie skutecznych sposobów apostołowania jest nabożeństwo Piętnastu modlitw.

Dlaczego właśnie ta modlitwa ?

Podstawowa przyczyna to moje osobiste doświadczenia i wezwanie jakie czuję aby wykorzystując swoje talenty stworzyć/współtworzyć zorganizowany proces szerzenia tej modlitwy w świecie.

Obietnice – liczne, mocne, ważne z punktu widzenia budowania świętości w dzisiejszym świecie.

Ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

 • Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
 • 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
 • 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
 • Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 • Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
 • Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 • Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 • Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
 • Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 • Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 • Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
 • Obroni go przed zgubnymi pokusami.
 • Zachowa mu pięć zmysłów.
 • Uchroni go przed nagłą śmiercią.
 • Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
 • Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
 • Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 • Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 • Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 • Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
 • Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

Powyższe obietnice pozwalają na realizację powołania człowieka czyli:

 • Bycia w bliskości Boga – teraz i w wieczności w sposób szczególny co wynika z obietnic a tam gdzie odmawia się te modlitwy Bóg jest obecny ze swoją łaską.
 • Rozwijanie siebie zgodne z planem Bożym – w czym szczególnie pomaga uzyskanie pewnej doskonałości, obrona przeciw zasadzkom nieprzyjaciół i zgubnymi pokusami, zachowanie pięciu zmysłów, ochrona przed nagłą śmiercią.
 • Takie działanie aby Świat wokół nas był lepszy – odmawiając tę modlitwę mamy ogromną szansę stać się lepszymi ludźmi a to najlepszy sposób na przemianę innych a więc Świata. Zbawianie bliskich jakie wynika z odmawiania tej modlitwy jest szczególnym darem, którego nie wolno zaprzepaścić. Często jest tak, że niewiele mogliśmy dać swoim bliskim, może nawet nic nie mogliśmy im dać a oni sami nie potrafili zadbać o to co ważne a teraz mamy okazję pomóc uzyskać życie wieczne. Nie ma większego daru. Jest to dar Miłości Boga wobec ludzi a naszym obowiązkiem a także największym szczęściem jest go przekazywać.

Przekazywanie Miłości Boga innym ludziom jest właśnie Tajemnicą Szczęścia człowieka.

Istotne fakty.

Papież Urban VI zachęcał ich do zwiększania ilości egzemplarzy opisu objawień świętej Brygidy.

 

O te teksty ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.
Książki, zawierające powyższe modlitwy i związane z nimi obietnice, uzyskały potwierdzenia wielu dostojników kościelnych, jak jego Eminencji Kardynała Giraud z Cambrai w 1845 roku, Monsignora Floriana arcybiskupa Tuluzy w 1863 roku. Książeczki, zawierające te modlitwy, otrzymały błogosławieństwo Jego Świątobliwości Papieża Piusa IX 31 maja 1862 r.

 

 1. II.                  PLAN

Propagowanie modlitwy poprzez:

 • Przekazywanie książeczki z modlitwami rodzinom zmarłych parafian (np. przy okazji pogrzebów).
 • Zakładając, że jeden najbliższy zmarłej osobie parafianin będąc w tak szczególnej sytuacji podejmie próbę odmówienia modlitwy w intencji zmarłego będzie to znaczący rezultat.
 • Udostępnienie kilku egzemplarzy modlitwy na stolikach z prasą.

Sama nazwa modlitwy może zainteresować Parafian. Jeżeli dołączymy do tego, krótką ale dobrze opracowaną informację z ambony choćby w ramach ogłoszeń o prasie katolickiej osiągniemy oczekiwany cel.

Jeżeli mamy tablicę ogłoszeń parafialnych warto zawrzeć tam informację o tych modlitwach (zwłaszcza o obietnicach) – wówczas możemy odwołać się z ambony do szczegółowych informacji zamieszczonych na tablicy ogłoszeń.

 • Przypomnienie o modlitwie w przy okazji Świąt, zwłaszcza Wszystkich Świętych, Wszystkich Zmarłych, Święcie Świętej Brygidy,Rekolekcji, Świąt Wielkiej Nocy – myśli o zbawieniu są wówczas szczególnie silne.
 • Rozdawanie modlitwy.

Możemy ofiarować książeczkę z modlitwami Parafianom w ramach spowiedzi, jak również innych okazji i rozmów gdy wierni przychodzą po otuchę i nadzieję.

Rozdawanie modlitw za ewentualną ofiarę (książeczka za darmo jak możesz to daj ofiarę). Na co ofiara?  Na pokrycie kosztu zakupu rozdanych książeczek i na kolejny zakup książeczek i ich rozpropagowanie (rozdanie) w tej lub kolejnej Parafii.

Rozważałbym również zaproszenie do finansowania tego celu przez ludzi, którym ten cel wydaje się słuszny. Uważam, że wśród osób, które poznają tę modlitwę znajdzie się wielu chętnych do sfinansowania zakupu modlitw bo wie, że wspiera realizację jednej z obietnic: „Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie”.

 

Finansowanie.

Koszt książeczki po uwzględnieniu rabatów to ok 2,30zł.

W przypadku tej modlitwy największym czynnikiem sukcesu jest usystematyzowana, uduchowiona informacja.

 

 1. III.                REALIZACJA

Opracowując ten aspekt należy wybrać zakres i harmonogram działań oraz sposób ich sfinansowania.

Najważniejsze – opracowanie i umieszczenie informacji na parafialnej tablicy ogłoszeń.

Sfinansowanie zakupu książeczek dla rodzin zmarłych parafian (można to uczynić z ich datków, z datków innych Parafian chętnych wesprzeć ten cel lub założyć na to budżet w wydatkach Parafii).

Zakup książeczek na stoliki z prasą – na początek niewielka ilość. Przygotowanie ogłoszenia dołączonego do ogłoszeń parafialnych z odwołaniem do informacji na tablicy ogłoszeń. Włączenie informacji o modlitwach w kazania np. przy wybranym przez Proboszcza Święcie lub Rekolekcjach.

Z woli Boga wszystko się dalej ułoży tak jak powinno ale nasze ręce, serca i umysły muszą być gotowe do pracy.

Pragnień serca nie wolno ograniczać. Czuję, że można dobrze przygotować się do działania na szeroką skalę.

 

 1. IV.                SPRAWDZENIE

Jak sprawdzić czy to dobry pomysł? Mądrze i rzetelnie przygotować poszczególne działania, wdrożyć je z sercem zgonie z powyższymi sugestiami w jednej a później w kilku parafiach. Wyciągnąć wnioski, poprawić i działać. Trzeba obserwować i pytać Wiernych – pracę należy oceniać po jej owocach.

 

 

 1. V.                  DZIAŁANIE+ULEPSZANIE

Jestem przekonany, że spotkam wielu ludzi chętnych do sfinansowania znacznej części wydatków na zakup modlitw. Pozostaje wdrożenie aspektu organizacyjnego. Wszystko mogę przygotować, zorganizować ale potrzebuję zgody i błogosławieństwa. Czasem tak jest, że człowiek skupia się na czymś bardzo niewielkim ale bardzo istotnym. Naukowcy skupiają się na wąskim zagadnieniu obserwują coś pod mikroskopem przez wiele lat aż w końcu ich praca ułatwia nam życie. Z Tajemnicami Szczęścia ja mam podobnie i wiem, że nie jestem sam. Jest to mała książeczka ale dla mnie bardzo ważna. Być może to wynik modlitw Papieża Urban VI, który zachęcał ich do zwiększania ilości egzemplarzy tej modlitwy.

 

15 sierpnia Msze święte o godzinie 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i o 20:00!
Nie ma Mszy o 18:00 jest o 20:00 

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138