Wakacje to czas na dobrą lekturę

26
Lip
Wakacje to czas na dobrą lekturę
Nawet w okresie wakacji i odpoczynku posługa kapłańska nie ustaje. Kapłan zawsze gotowy jest służyć sakramentem, w którym dokonuje się pojednanie zagubionych z Bogiem. Z jakimi problemami borykają się współcześni penitenci, jakie są główne zagrożenia, jak prowadzić ludzi ku Bogu poprzez sakrament pokuty? Na te i inne pytania warto nieustannie szukać mądrych odpowiedzi.
Przygotowane przez nas e-booki dotykają różnych zagadnień:
O<br /><br />grzechach współczesności Grzechy współczesności cz. 1
W publikacji można przeczytać o takich uzależnieniach współczesnego człowieka jak: uzależnienie od Internetu, hazardu a także o problemie ateizmu. W e-booku znaleźć można również: krótkie omówienie podstawowych kwestii dotyczących uzależnień (m.in. ich cechy charakterystyczne) oraz sekularyzacji – wyrastanie nowych wartości.
Grzechy współczesności cz. 2

Pracoholizm, korupcja, piractwo, plagiat, zaangażowanie w magię; w publikacji omówione zostały tematy bardzo mocno dotykające życia współczesnego człowieka. Publikacja zawiera wskazówki, jak kapłan może pomóc w przygotowaniu rachunku sumienia osobie uwikłanej w wymienione grzechy.Zobacz »
In<br /><br /><br />
vitro w konfesjonale In vitro w konfesjonale
W ostatnim czasie temat bardzo “gorący”, choć często omawiany przez osoby, które mają niewielką wiedzę merytoryczną. W e-booku poruszamy kwestie związane z aborcją, sterylizacją, sztucznym zapłodnieniem, leczeniem bezpłodności, homoseksualizmem, eutanazją, procedurą in vitro, in vivo oraz naprotechnologią.
Zobacz »
Ewangelizacja przez spowiedź Ewangelizacja przez spowiedź

Autorzy omawiają w publikacji możliwości, jakie daje sakrament spowiedzi do głoszenia Ewangelii, a także kwestie skuteczności tego sakramentu, roli spowiednika (sędzia, lekarz, nauczyciel), egzystencjalnego wymiaru  spowiedzi (pojednanie z Bogiem, ze sobą, z bliźnimi) oraz tak ważnye we współczesnym świecie zagadnienia postaw spowiednika wobec penitentów oraz roli kapłana w sakramencie pokuty.Zobacz »
Seksualność piękna czy powikłana
Seksualność: piękna czy powikłana?
Publikacja dotyka tak ważnych aspektów życia seksualnego człowieka jak: historia życia a dojrzałość seksualna, spowiedź osób uzależnionych od seksu (o naturze seksoholizmu, szczęście a seks, postawa spowiednika wobec osoby uzależnionej), masturbacja, a także antykoncepcja (zróżnicowanie środków, panowanie nad płodnością, ocena moralna).

Zobacz »
Spowiedź małżonków
Spowiedź małżonków
Publikacja omawia zagadnienia związane z formacją sumienia osób żyjących w małżeństwie, rolą jaką odgrywa sakrament pokuty w życiu małżonków oraz kwestie związane ze spowiedzią niesakramentalnych związków małżeńskich.Zobacz » 
Spowiedź dzieciDzieci to nasza przyszłość; właściwe ukształtowanie sumień młodych ludzi zaowocuje dojrzałością chrześcijańską w życiu dorosłym. W tym kształtowaniu ma pomóc proponowana publikacja.Znajdzie w niej Ksiądz również propozycję nabożeństwa pokutnego dla dzieci.Zobacz »

 

Do zamówień 3 e-booków i więcej wysyłamy książeczkę“Spowiedź dzisiaj” za darmo!

 

ZOBACZ »

W sobotę 28 września modlimy się o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach naszych miast i wsi. My wychodzimy razem z Kościoła o godz. 14:45 i będziemy się tradycyjnie modlić przy kapliczce za myjnią samochodową