WIELKA SOBOTA – przebieg Liturgii

25
Mar
wielka_sobota_wigilia_paschalna

WIELKA   SOBOTA

Wigilia Paschalna

 godz. 21,oo00
Wiernym przypomnieć wcześniej, aby przynieśli świece na Liturgię Paschalną

Liturgia   światła
 • Komentarz przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej
 • Poświęcenie ognia i przygotowanie Paschału
  Wygasza się światła w kościele. Wszyscy wierni gromadzą się przy rozpalonym ognisku przed kościołem
 • Procesja z Paschałem
  Kapłan bierze Paschał i unosząc go śpiewa: „Światło Chrystusa” (3 razy: przy ognisku, przy wejściu do kościoła – wtedy wszyscy zapalają swoje świece od Paschału, przed ołtarzem).
 • Orędzie Paschalne ( przy wygaszonym świetle w Kościele)
  Wszyscy gaszą świece i siadają
Liturgia   słowa
 • Komentarz do liturgii Słowa
 • Czytania:
  Po każdym czytaniu wszyscy wstają, a kapłan śpiewa modlitwę. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, po psalmie i po modlitwie kapłana zapala się świece na ołtarzu. Następnie kapłan intonuje hymn: „Chwała na wysokości…”. W czasie śpiewu biją wszystkie dzwony. Po hymnie kapłan odmawia modlitwę. Następnie czytana jest Epistoła. Dalej śpiew uroczystego „Alleluja” oraz następuje uroczyste przeniesienie Ewangeliarza
 • Psalmy:
  śpiewa kantor i chór
 • Ewangelia: Mk 16, 1-8
 • Homilia
Liturgia   chrzcielna
 • Komentarz do liturgii chrzcielnej
 • Litania do Wszystkich Świętych
 • Chrzest i bierzmowanie
 • Błogosławieństwo wody chrzcielnej
  w trakcie wstawiając Paschał do wody, na co wierni odpowiadają aklamacją
 • Odnowienie przyrzeczeń chrztu – wszyscy stoją z zapalonymi świecami
 • Aspersja
Liturgia  eucharystyczna
 • Komentarz na procesję z darami
 • Uroczysta procesja z darami
 • Komentarz przed komunią
 • Komunia
 • Postkomunio
 • Procesja rezurekcyjna
 • Życzenia wielkanocne Ks. Proboszcza
 • Uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie
ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138