Wielkanoc 2017

16
Kwi

„Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!” (Exsultet)

 Kochani Parafianie, drodzy Goście i Przyjaciele!

 

Kolejny raz Bóg chce zmartwychwstać w naszym życiu, chce powiedzieć, że niemożliwe jest możliwe, że miłość, dobro i prawda są niezniszczalne! Dziś miłość Ojca osiąga swe wypełnienie – Jezus zwycięża śmierć i grzech, by każdy z nas miał życie wieczne. Niech ta radosna nowina przenika Wasze myśli.

Życzymy Wam, by blask dzisiejszego poranka opromieniał Wasze życie, byście pełni nadziei szli za Jezusem, który pokonując śmierć, może przezwyciężyć każdy smutek, zwątpienie, zniechęcenie, bo dla Niego nie ma nic niemożliwego, nie ma ciemności, której by nie rozproszył, kamienia, którego by nie odsunął… Potrzeba tylko wyjść Mu na spotkanie i zaufać.

Życzymy, byście doświadczali Bożej miłości, która wybacza każdy grzech, która nie narzeka, nie zazdrości, nie potępia, nie pragnie odwetu, miłuje nawet oprawców, kruszy mury niezgody, rozrywa kajdany zniewoleń i prowadzi do wolności. Miłości wiernej, ponadczasowej, bezinteresownej, cierpliwej, miłosiernej… I byście naśladowali ją w swoim życiu, pielęgnując ją w rodzinach, niosąc ją światu.

Życzymy Wam, by Zbawiciel odnalazł w Waszych sercach dom, byście jak Zacheusz zaprosili Go do swojej codzienności. Abyście patrząc na Chrystusa, stawali się dobrzy jak chleb.

Modlę się, byście patrząc na rany Jezusa, zrozumieli sens cierpienia, umieli je ofiarować za innych, nieść swój krzyż z Mistrzem bez buntu, zawierzając woli Ojca.

Niech Zmartwychwstały, w którym wszystko się wypełniło, będzie źródłem nadziei, wiary i mocy w nieustannym nawracaniu się, wzorem odwagi życia Ewangelią, a Jego błogosławieństwo i łaska umacnia Was do wypełniania zadań i powołań.

Życzymy Wam, byście zatęsknili za Jezusem, wpatrzyli się w Niego, a wtedy dojdzie do prawdziwego spotkania, przemiany serca, ożywienia wiary, umocnienia miłości… Aby zmartwychwstanie dokonywało się każdego dnia w Waszych sercach i uzdalniało do dawania świadectwa o przynależności do Jezusa, o Jego niepojętej miłości i dobroci – by słowa: „Idźcie i głoście” były nie tylko przesłaniem obecnego roku duszpasterskiego, ale rzeczywistością realizowaną w codzienności.

I życzymy Wam, byście każdego dnia dziękowali Bogu za dar odkupienia, pamiętając, że ceną każdego rozgrzeszenia jest śmierć Jezusa na krzyżu, bo w sakramencie pokuty i pojednania Bóg całuje nasze rany i je uzdrawia, i nie ma grzechu, którego by nie przebaczył.

Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana – Jezus Chrystus – będzie uwielbiony w każdym z nas! Alleluja!

 

Z codzienną modlitwą i błogosławieństwem

  1. proboszcz Andrzej Ścieszko i wspólnota kapłańska