Wizyta Ojca Świętego Franciszka w Ziemi Świętej – SOS dla Ziemi Świętej

26
Maj

W związku ze zbliżającą się wizytą Ojca Świętego Franciszka w Ziemi Świętej pragniemy przybliżyć naszym siostrom i braciom w Polsce, co dzieje się z wyznawcami Chrystusa w Ziemi Świętej. To przede wszystkim na nich skupiają się konsekwencje konfliktu pomiędzy palestyńskimi muzułmanami a Izraelczykami. Zbrojne starcia pochłonęły już wiele ofiar.

Coraz więcej chrześcijan traci pracę, a jeśli już ją mają, zarobki nie wystarczają na godziwe warunki życia.

Izrael stopniowo odbiera chrześcijanom pola i gaje oliwne. Pozbawia ich dostępu do wody pitnej. Dzieci nie mogą regularnie chodzić do szkoły. Często pomagają utrzymywać własną rodzinę. Ze strony Izraela mnożą się akty upokarzania  i ograniczania wolności chrześcijan. Chrześcijanie z Betlejem zostali ogrodzeni i odcięci od świata murem wysokim na 10 metrów. Na Zachodnim Brzegu Izraelczycy burzą cysterny z wodą pitną, które zostały wyremontowane przez Polaków, według władz Izraela zostały postawione bezprawnie.

Wyznawcy Chrystusa są zastraszani, a nawet wypędzani ze swoich własnych domów przez ekstremistów muzułmańskich.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od 2006 r. prowadzi kampanię SOS dla Ziemi Świętej. Jej głównym celem jest wyrażanie naszej solidarności
z wyznawcami Chrystusa Pana na Jego ziemi, bo ich obecność tam jest jakby przedłużeniem Jego wcielonej Obecności pośród nas.

Chcemy uwrażliwić wszystkich, a szczególnie młodych, na podtrzymywanie więzi
z chrześcijanami z ziemskiej ojczyzny Chrystusa. Dobrym sposobem jest wspieranie ich pracy i umożliwianie samodzielnego utrzymywania się.

Dlatego też proponujemy, by wszyscy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, włączyli się do naszej kampanii. W załączniku przedstawiamy ofertę wyrobów z drewna oliwnego, jakie wykonują ręcznie zaprzyjaźnieni z nami chrześcijanie z Betlejem.

Ufamy, że wizyta Ojca Świętego Franciszka przyczyni się do przyjęcia oczywistej prawdy, że zarówno żydzi izraelscy, jak muzułmanie palestyńscy, ale też i chrześcijanie mają jednakowe prawo do zamieszkiwania tej ziemi, którą Bóg od wieków szczególnie wybrał.

Bardzo liczymy na życzliwe przyjęcie naszego apelu i zaangażowanie się w inicjatywę na rzecz naszych braci i sióstr w Chrystusie z Ziemi Świętej.

                                                           ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło

Pobierz plakat link

http://pkwp.org/oferta/

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138