Wizytacja Biskupa Marka Marczaka

29
Kwi

Wizytacja Biskupa Marka Marczaka w Parafii Najświętszej Eucharystii  w Łodzi  dniu 30.04.2017 roku.

Przewodnikiem  wiary jest dla nas św. Jan Paweł II. Nasza Parafia powstała bowiem w dniu Jego historycznej wizyty w naszym mieście w dniu 17 czerwca 1987 roku. Jego słowa, że „ Pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła jest człowiek“  wyznaczają nasze myślenie, priorytety i  nasze działanie.

Mimo, że jesteśmy parafią w budowie dla nas najważniejszy jest Kościół żywy czyli Lud Boży, Jego uświęcenie i zbawienie. Ważnym charyzmatem dla parafii jest dobra wspólnota kapłanów. Wspólnota modlitwy, stołu i posługiwania rozlewa się bowiem na wspólnotę parafialną. Księża; Stanisław, Adam, Piotr oraz ks. Jerzy  bardzo dbają o spowiedź, liturgię, codzienne krótkie kazania i pięknie posługują  grupom formacyjnym. Gości w naszej Parafii Mateusz.       W tym miejscu składam im gorące podziękowanie. Bardzo dbamy o dzieci i młodzież. Temu celowi poświęcamy dużo serca, czasu i nie szczędzimy także środków materialnych przygotowanie do I-Komunii i do przyjęcia bierzmowania trwa w naszej Parafii 3 lata. Taka droga wiary przynosi błogosławione owoce.W tym miejscu gorąco dziękujemy naszym Paniom Katechetkom i Katechetom. Dożywiamy także dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkole i przedszkolu na ten cel wydajemy ok. 1 tys. zł.miesięcznie . Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i wiernych.               Tą dewizą żył śp. Ks. Bohdan Papiernik i tak ksztaltował parafię. W tym celu bardzo dbamy o formację liturgiczną parafian i Służby Liturgicznej. W tych ośmiu latach zostało zakupione 38 ornotów dla większej chwały Bożej. Dziękuję ks. Adamowi i Marcinowi, Adrianowi i wszystkim lektorom i ministrantom . Parafia jest wspólnotą Wspólnot. Jesteśmy Wspólnotą żywą, życiodajną i rozwijamy się. Taki Kościół przeżylismy w czasie Misji Ewangelizacyjnych. Temu celowi służą; Żywy Różaniec, ODB, Oaza młodzieżowa, spotkania studenckie, 7 Kręgów Domowego Kościoła i 4 ekipy END,  spotkania mężczyzn i kobiet, Wspólnota Czwartkowa, Przyjaciele Oblubieńca oraz Rada Duszpasterska i Rada Parafialna i asysta parafialna. Dziękuję wszystkim animatorom grup. Ważnym elementem liturgii i formacji jest śpiew liturgiczny. W naszej Parafii działają zespół Anawim i schola dzieci . Dziękuję organistom Michałowi Mielczarkowi i Stanisławowi Wodzińskiemu, Dorocie, Marcie , Marcie i Jarkowi i wszystkim kochanym śpiewakom. Skarbem kościoła są ludzie chorzy. W każdy 1-piątek miesiąca czterech księży udaje się do 100 chorych, którzy bardzo czekają na Jezusa i pragną modlitwą i cierpieniem budować wspólnotę parafialną. Obecnie ok. 50% parafian odchodzi pojednanych z Bogiem i Kościołem.

Często gościmy w naszej parafii Misjonarzy! Takie spotkania  uczą nas i pokazują bogactwo Kościoła. Jesteśmy jako Parafia bardzo wrażliwi na potrzeby biednych. Stale wspieramy potrzebujących i bezdomnych. Często robimy zbiórki na cele misyjne, budowę studni w Afryce, szpital i szkołę  na Madagaskarze i mamy  jako Parafia na utrzymaniu rodzinę w Syrii.

W naszej Parafii są kochane osoby, parafialne mrówki. Z sercem pełnym wdzięczności myślę o najbliższych współpracownikach, którzy stale dbają o Kościół i dom parafialny. Bogu dziękuję za posługę paniom; Teresie Kubiaczyk,  Barbarze Szczytkowskiej, Ewie Janczak, Barbarze Paczkowskiej,Janinie Jerzak, Bogumile Marczak, Urszuli Olszyckiej, Agnieszce Bajkowskiej,  Annie Jaroń, Adrianie Zych, Małżonkom Olejniczakom . Dziękuję panom;  Leszkowi Olszyckiemu, Robertowi Woźnemu, Leszkowi Marczakowi, Januszowi Rokickiemu. Dziękuję drogim paniom; architekt Mirosławie Herczyńskiej i kierownik budowy-Mirosławie Szcześniak, które bezinteresownie i z ogromnym oddaniem od początku tworzą dzieło budowy Kościoła i całkowitej renowacji Domu Parafialnego. Dziękuję panu Irenuszowi Kaczce budowniczemu naszego Kościoła. Cieszyliśmy się bardzo, że mogliśmy gościć ponad 100 osób z Włoch i Ukrainy w naszej Parafii z racji Światowych Dni Młodzieży.                   Nasza młodzież 128 osób jej towarzyszyła w parafii, w mieście i w Krakowie. Kontakty utrzymują do dzisiaj. Na te dni Państwo Solscy wykonali figury św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny. Dwa razy do roku wydajemy biuletyn parafialny. W tym roku dziekujemy Bogu za XXX-leci naszej Parafii i na tę okoliczność przygotowujemy specialne wydanie książkowe.

Wszystkim staropolskie  Bóg zapłać.

W wielkim mieście rodzinność dużej parafii jest to fenomenem i ogromna  łaska.  Nasi parafianie są nienasyceni duchowo i liturgicznie. Ciągle czegoś oczekują.  Czuję się chwilami jak żużlowiec na zakręcie, ciągle do przodu .               Tak naprawdę nasi parafianie są bardzo kochani. Bogu niech będą dzięki.