Wizytacja Biskupa Marka Marczaka

29
Kwi

Wizytacja Biskupa Marka Marczaka w Parafii Najświętszej Eucharystii  w Łodzi  dniu 30.04.2017 roku.

Przewodnikiem  wiary jest dla nas św. Jan Paweł II. Nasza Parafia powstała bowiem w dniu Jego historycznej wizyty w naszym mieście w dniu 17 czerwca 1987 roku. Jego słowa, że „ Pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła jest człowiek“  wyznaczają nasze myślenie, priorytety i  nasze działanie.

Mimo, że jesteśmy parafią w budowie dla nas najważniejszy jest Kościół żywy czyli Lud Boży, Jego uświęcenie i zbawienie. Ważnym charyzmatem dla parafii jest dobra wspólnota kapłanów. Wspólnota modlitwy, stołu i posługiwania rozlewa się bowiem na wspólnotę parafialną. Księża; Stanisław, Adam, Piotr oraz ks. Jerzy  bardzo dbają o spowiedź, liturgię, codzienne krótkie kazania i pięknie posługują  grupom formacyjnym. Gości w naszej Parafii Mateusz.       W tym miejscu składam im gorące podziękowanie. Bardzo dbamy o dzieci i młodzież. Temu celowi poświęcamy dużo serca, czasu i nie szczędzimy także środków materialnych przygotowanie do I-Komunii i do przyjęcia bierzmowania trwa w naszej Parafii 3 lata. Taka droga wiary przynosi błogosławione owoce.W tym miejscu gorąco dziękujemy naszym Paniom Katechetkom i Katechetom. Dożywiamy także dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkole i przedszkolu na ten cel wydajemy ok. 1 tys. zł.miesięcznie . Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i wiernych.               Tą dewizą żył śp. Ks. Bohdan Papiernik i tak ksztaltował parafię. W tym celu bardzo dbamy o formację liturgiczną parafian i Służby Liturgicznej. W tych ośmiu latach zostało zakupione 38 ornotów dla większej chwały Bożej. Dziękuję ks. Adamowi i Marcinowi, Adrianowi i wszystkim lektorom i ministrantom . Parafia jest wspólnotą Wspólnot. Jesteśmy Wspólnotą żywą, życiodajną i rozwijamy się. Taki Kościół przeżylismy w czasie Misji Ewangelizacyjnych. Temu celowi służą; Żywy Różaniec, ODB, Oaza młodzieżowa, spotkania studenckie, 7 Kręgów Domowego Kościoła i 4 ekipy END,  spotkania mężczyzn i kobiet, Wspólnota Czwartkowa, Przyjaciele Oblubieńca oraz Rada Duszpasterska i Rada Parafialna i asysta parafialna. Dziękuję wszystkim animatorom grup. Ważnym elementem liturgii i formacji jest śpiew liturgiczny. W naszej Parafii działają zespół Anawim i schola dzieci . Dziękuję organistom Michałowi Mielczarkowi i Stanisławowi Wodzińskiemu, Dorocie, Marcie , Marcie i Jarkowi i wszystkim kochanym śpiewakom. Skarbem kościoła są ludzie chorzy. W każdy 1-piątek miesiąca czterech księży udaje się do 100 chorych, którzy bardzo czekają na Jezusa i pragną modlitwą i cierpieniem budować wspólnotę parafialną. Obecnie ok. 50% parafian odchodzi pojednanych z Bogiem i Kościołem.

Często gościmy w naszej parafii Misjonarzy! Takie spotkania  uczą nas i pokazują bogactwo Kościoła. Jesteśmy jako Parafia bardzo wrażliwi na potrzeby biednych. Stale wspieramy potrzebujących i bezdomnych. Często robimy zbiórki na cele misyjne, budowę studni w Afryce, szpital i szkołę  na Madagaskarze i mamy  jako Parafia na utrzymaniu rodzinę w Syrii.

W naszej Parafii są kochane osoby, parafialne mrówki. Z sercem pełnym wdzięczności myślę o najbliższych współpracownikach, którzy stale dbają o Kościół i dom parafialny. Bogu dziękuję za posługę paniom; Teresie Kubiaczyk,  Barbarze Szczytkowskiej, Ewie Janczak, Barbarze Paczkowskiej,Janinie Jerzak, Bogumile Marczak, Urszuli Olszyckiej, Agnieszce Bajkowskiej,  Annie Jaroń, Adrianie Zych, Małżonkom Olejniczakom . Dziękuję panom;  Leszkowi Olszyckiemu, Robertowi Woźnemu, Leszkowi Marczakowi, Januszowi Rokickiemu. Dziękuję drogim paniom; architekt Mirosławie Herczyńskiej i kierownik budowy-Mirosławie Szcześniak, które bezinteresownie i z ogromnym oddaniem od początku tworzą dzieło budowy Kościoła i całkowitej renowacji Domu Parafialnego. Dziękuję panu Irenuszowi Kaczce budowniczemu naszego Kościoła. Cieszyliśmy się bardzo, że mogliśmy gościć ponad 100 osób z Włoch i Ukrainy w naszej Parafii z racji Światowych Dni Młodzieży.                   Nasza młodzież 128 osób jej towarzyszyła w parafii, w mieście i w Krakowie. Kontakty utrzymują do dzisiaj. Na te dni Państwo Solscy wykonali figury św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny. Dwa razy do roku wydajemy biuletyn parafialny. W tym roku dziekujemy Bogu za XXX-leci naszej Parafii i na tę okoliczność przygotowujemy specialne wydanie książkowe.

Wszystkim staropolskie  Bóg zapłać.

W wielkim mieście rodzinność dużej parafii jest to fenomenem i ogromna  łaska.  Nasi parafianie są nienasyceni duchowo i liturgicznie. Ciągle czegoś oczekują.  Czuję się chwilami jak żużlowiec na zakręcie, ciągle do przodu .               Tak naprawdę nasi parafianie są bardzo kochani. Bogu niech będą dzięki.

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138