Wybory to także kwestia moralna

08
Maj
wybor-to-kwestia-moralna

Wybory to także kwestia moralna!

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków, Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.. Ktokolwiek więc zniósłby jedno  z tych przykazań, choćby najmniejsze, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim“.(zob. Mt 5,17-19).

„Dzisiaj wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii dokonuje się na płaszczyźnie moralnej“- św. Jan Paweł II. Prawdziwa odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się zawsze za sprawą odnowy sumień! Wielkim zagrożeniem dzisiaj jest bałwochwalczy kult wolności. Niejeden człowiek robi to na co ma ochotę. Nie pyta się o Boga, Jego przykazań czy o  dobro bliźniego, czy dobro wspólne( Ojczyzna) , tylko uprawia samowolę. Robię to, na co mam ochotę, co jest w tej chwili przyjemne a to często prowadzi do zamętu, krzywdy a nieraz do samozniszczenia ( alkoholizm). Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Jan Paweł II 22 maja w Skoczowie nauczał; Sumienie dla każdego człowieka jest sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wew. przewodnikiem, sędzią naszych czasów. Chodzi o to, aby nasze sumienia były prawe, aby ich sądy były oparte na prawdzie. Aby dobro nazywały dobrem, a zło złem. Aby- wedle słów Apostoła- umiały rozpoznać „ jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”(Rz 12,2). Św. Jan Paweł II uczy;

1-: Być  człowiekiem sumienia to znaczy w każdej sytuacji swego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła” Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”(Rz, 12, 21)

2 – Być  człowiekiem sumienia  to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać.

3 – Być  człowiekiem sumienia  to angażować się w budowanie królestwa Bożego; królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej naszej Ojczyźnie.

4 -Być  człowiekiem sumienia to podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich.

Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić. Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka nietolerancja. Rzeczy ważne spycha się na margines  życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nas wierzących stanowi nieraz największą świętość.

Czas próby polskich sumień trwa!                          

Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek- jakie będzie jego sumienie. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia!

Trzeba się obudzić, by nie ulegać kłamstwom i ogromnej manipulacji! Zauważ, ci którzy ogłosili  patronem roku św. Jana Pawła II, nie żyją według jego nauczania.

Często są zdrajcami. Mówią, że trzeba zostawić sumienie i wiarę w domu, by w pracy decydować tak, jakby Boga nie było i nauczanie Kościoła nie obowiązywałoby w pracy, czyli wszędzie. Przeczytaj uważnie tekst św. Pawła do Rzymian: 1,20-32. „Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamieniając chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka.

Trzeba zobaczyć fakty; kto głosuje na ludzi, którzy są za zabijaniem ludzkiego życia , sam wyłącza się z Kościoła. Niezgodne z wiarą jest popieranie ludzi, którzy są za metodą in vitro, za związkami tej samej płci, czy popieranie Gender! Ci, którzy głosują na ludzi, którzy popierają te grzechy, sami dopuszczają się grzechu! To nie jest tylko polityka, to jest kwestia sumienia i moralności! Św. Paweł w liście do Rz 1,32 napisał; “Ci, którzy się takich czynów  dopuszczają , winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią“.

Przychodzą do mnie młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają z kraju, bo jak mówią „tu już nie da się żyć“. Złodzieje i kłamcy rządzą krajem i sprzedają co się da! NIK podał, że przy budowie autostrad ukradziono 20 miliardów złotych. Nikomu z głowy włos nie spadł! Kupiono pendolino. Po co , kiedy w Bydgoszczy mamy swoje , właściwe pociągi! Kiedy pokazuję rozmówcom pismo WPiS ( Nr 2, 2015r. Kasprowy sprzedany, czyli jak Polskie Koleje Linowe przestały być polskie) i fakty, że rządzący chcą sprzedawać koleje Państwowe na Kasporowy i Gubałówkę, to następuje cisza.  Ojcowie nasi oddawali życie, a my pozwalamy na wyprzedaż Polski! Kiedy będziemy na ulicy, wtedy będzie już za późno i znowu Polak będzie „mądry“ po szkodzie ! Porzeba wielkiej modlitwy za Ojczyznę!

W czwartek (17.10.) o 18.40 spotkanie dla dzieci klas III i ich rodziców. Zapraszamy!​
Od 14 października dzieci uczestniczą w Różańcu razem z dorosłymi o 17:15.
W środę 16.10.2019 o 18.45 spotkanie klas 8 przygotowujących się do  bierzmowania. Najbliższy krąg biblijny w środę o 18:45.