XV Dnień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

25
Sty

XV DZIEŃ ISLAMU

W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

 

26 stycznia 2015 roku przypada XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: „Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami”.

Z tej okazji Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski przy Współpracy z Instytutem Dialogu Kultury i Religii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akcją Katolicką Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowały sesję naukową i sesję jubileuszową na wspomnianym już Uniwersytecie.

 

Dla wszystkich chętnych, pragnących przygotować w dniu 26 stycznia 2015 roku (Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce) spotkanie lub wykorzystać do osobistej refleksji, załączamy przygotowane materiały. Zawierają one program obchodów centralnych w Warszawie, cytaty z Biblii i Koranu, odnoszące się do aktualnie omawianego tematu, tekst modlitwy wiernych, przygotowany na te obchody oraz polskie tłumaczenie ostatniego orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Zachęcamy do korzystania z załączonych tekstów.

 

XV DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

PROGRAM

11.00 – Wprowadzenie – bp Romuald Kamiński]

– Przywitanie uczestników.
– Odczytanie przesłań.

11.15 – 12.30. Sesja naukowa. Moderator: o. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL.

 1. dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku, RWKM) – „Muzułmanie w Polsce – ostatnie wydarzenia. Status prawny a zdarzenia ksenofobiczne”.
 2. Bogusław R. Zagórski (Collegium Civitas, RWKM) – „Kalifat – ISIS – państwo muzułmańskie?”
 3. dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski, RWKM) – „Muzułmańskie reakcje na tzw. Islamskie Państwo”

13.00 – 14.00 – obiad     

14.00 – Wystąpienia Gości.

14.30 – 16.30. Sesja jubileuszowa. Moderatorzy: dr hab. Agata S. Nalborczyk i dr Artur Konopacki.

 1. ks. dr Adam Wąs SVD (KUL, RWKM) – „15 lat Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce”.
 2. J.E. Mufti Tomasz Miśkiewicz – „Muzułmański odbiór Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce”.
 3. dr Mariola Kozubek (Uniwersytet Śląski, RWKM) oraz przedstawiciel środowiska muzułmańskiego z Katowic – „Doświadczenia i rezultaty obchodów Dnia Islamu w Katowicach (dwugłos)”

16.30 – 16.45 – przerwa na kawę

16.45 – krótka Liturgia Słowa. Modlitwa. Znak pokoju. Zakończenie spotkania.

 

Czytania z Biblii

„Ku prawdziwemu braterstwu między Chrześcijanami a Muzułmanami”

[Opracował: ks. dr Jacek Graszk]

 

Stary Testament

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

 

Kpł 19,11-18 (obowiązki wobec bliźniego)

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!  Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.  Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.  Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!  Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.  Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

 

Czytanie z Księgi Mądrość Syracha

Syr 25,1 (Bóg znajduje upodobanie w zgodzie)

W trzech rzeczach upodobałem sobie,
które są przyjemne Panu i ludziom:
zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami
oraz żona i mąż dobrze zgadzający się wzajemnie.

 

Nowy Testament

Czytanie z Ewangelii według Św. Mateusza

Mt 18,19 – 20 (moc braterskiej, wspólnej modlitwy)

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.  Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

Czytanie z Pierwszego Listu Św. Jana Apostoła

1J 4,20-21 (kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi)

Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.

Czytania z Koranu

[Opracowała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów]

 

-5:82

(…)

I z pewnością się przekonasz,

że najbliżsi, przez swoją przyjaźń,

tym, którzy uwierzyli,

są ci, którzy mówią:

„My jesteśmy chrześcijanami!”(…)

 

-29:46

I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi

inaczej, jak w sposób uprzejmy

– z wyjątkiem tych spośród nich,

którzy są niesprawiedliwi –

i mówcie:

„Uwierzyliśmy w to, co nam zostało zesłane,

i w to, co wam zostało zesłane.

Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden

i my jesteśmy Mu całkowicie poddani.”

 

– 57:27

Następnie posłaliśmy w ich ślady

Naszych posłańców;

i posłaliśmy w ślad za nimi

Jezusa, syna Marii,

i daliśmy Mu Ewangelię;

i złożyliśmy w serca tych,

którzy poszli za Nim,

łagodność i miłosierdzie; (…)

 

– 3:115

Cokolwiek uczynią dobrego,

to im nie zostanie zaprzeczone.

Bóg zna dobrze ludzi bogobojnych.

 

tłum. na jęz. polski: Józef Bielawski

 

Modlitwa wiernych

(przygotowana na 26 stycznia 2015 roku – dzień, kiedy obchodzimy XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce)

 

 

 

Miłosiernemu Bogu, który jest zawsze wierny swoim obietnicom i przymierzu, z wiarą i ufnością przedstawiajmy nasze modlitwy.

 1. Módlmy się o Boży dar miłości, sprawiedliwości i życia w pokoju dla wszystkich ludzi oraz łaskę do powstawania z grzechów, aby zwyciężało w nas prawdziwe braterstwo. Ciebie prosimy…
 1. Módlmy się o dar mądrości Bożej dla rządzących państwami i przywódców religijnych, aby ich posługa polityczna i duchowa oparta na prawdzie, sprawiedliwości i miłości, wydała dobre owoce w budowaniu wzajemnego szacunku między ludźmi wszystkich ras, narodowości i wyznań. Ciebie prosimy …
 1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan i muzułmanów, aby przeciwstawiali się przemocy wyznaniowej, a uczyli życia w sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy …
 1. Polecajmy w modlitwie naszą Ojczyznę, która od wieków jest ojczyzną wielu pokoleń wyznawców chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i innych religii, abyśmy potrafili układać swoje życie we wzajemnej przyjaźni, zaufaniu i ofiarnej współpracy. Ciebie prosimy…
 1. Wstawiajmy się do Boga za wszystkimi pokrzywdzonymi: ofiarami wojen, zamachów, kataklizmów, chorymi, opuszczonymi, samotnymi, przebywającymi na obczyźnie, aby doświadczali szczególnej opieki Bożej i pomocnej dłoni bliźniego. Ciebie prosimy…
 1. Błagajmy za wszystkimi, którzy stracili swoje życie w toczących się wojnach i różnych konfliktach, aby Bóg – Ojciec Miłosierdzia przyjął ich do siebie. Ciebie prosimy…
 1. Nam, zgromadzonym na tej modlitwie i naszym bliskim, daj Boże łaskę, abyśmy dobrze wypełnili nałożone na nas obowiązki i budowali cywilizację miłości. Ciebie prosimy…

 

Wszechmogący, wieczny Boże zmiłuj się nad nami, którzy nieustannie wołamy do Ciebie, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy stali się Twoimi „narzędziami pokoju i sprawiedliwości”. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

PAPIESKA RADA

 1. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

 

Ku prawdziwemu braterstwu

między chrześcijanami a muzułmanami

 

PRZESŁANIE NA ZAKOŃCZENIE RAMADANU

‘Id al-Fitr 1435 H. / A.D. 2014

 

Drodzy Muzułmańscy Bracia i Siostry,

odczuwamy wielką radość, gdy przesyłamy Wam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia z okazji święta ‛Id al-Fitr na zakończenie Ramadanu, miesiąca postu, modlitwy i pomocy ubogim.

W zeszłym roku, inaugurując posługiwanie na Stolicy Piotrowej, Papież Franciszek osobiście podpisał Przesłanie skierowane do Was z okazji ‛Id al-Fitr. Zwracając się przy innej okazji, użył zwrotu „nasi bracia i siostry” (Anioł Pański, l1 sierpnia 2013). Wszyscy uznajemy wielkie znaczenie tych słów. Faktycznie, Chrześcijanie i Muzułmanie są braćmi i siostrami jednej rodziny ludzkiej stworzonej przez jednego Boga.

Przypomnijmy również słowa papieża Jana Pawła II skierowane do muzułmańskich przywódców religijnych w roku 1982 roku: „My wszyscy, Chrześcijanie i Muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga. Wspólnie wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela człowieka. Uznajemy Boże panowanie i bronimy godności człowieka jako sługi Boga. Wielbimy Boga i wyznajemy całkowite poddanie się Jemu. Tak więc prawdziwie możemy nazwać się wzajemnie braćmi i siostrami w wierze w jedynego Boga” (Kaduna, Nigeria, 14 lutego 1982).

Składamy dzięki Wszechmogącemu za to wszystko, co nas łączy, pozostając jednocześnie świadomymi istniejących pomiędzy nami różnic. Dostrzegamy, jak ważne jest wspieranie owocnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku i przyjaźni. Inspirowani wspólnymi wartościami i umacniani uczuciem prawdziwego braterstwa, jesteśmy wezwani do współpracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju oraz poszanowania praw człowieka i godności każdej osoby. W szczególny sposób czujemy się odpowiedzialni za najbardziej potrzebujących: ubogich, chorych, sieroty, imigrantów, ofiary handlu ludźmi i tych wszystkich, którzy cierpią z powodu każdej formy uzależnienia.

Jak wiadomo, współczesny świat staje w obliczu poważnych wyzwań, które wymagają solidarności wszystkich ludzi dobrej woli. Wśród tych wyzwań dominuje zagrożenie środowiska naturalnego, globalny kryzys gospodarczy i wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. Tego rodzaju sytuacje rodzą poczucie zranienia i brak nadziei na przyszłość. Nie możemy zapomnieć również o problemach tak wielu rodzin, których członkowie zmuszeni są do opuszczenia najbliższych, a często nawet swoich małych dzieci.

Podejmijmy więc wspólny wysiłek budowania mostów pokoju i promowania pojednania szczególnie tam, gdzie Chrześcijanie i Muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństwa wojen. Oby nasza przyjaźń zawsze inspirowała nas do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób przyczynimy się do zmniejszania napięć i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażemy również, że religie mogą być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

Módlmy się, aby pojednanie, sprawiedliwość, pokój i rozwój pozostały naszymi priorytetami dla pomyślności i dobra całej rodziny ludzkiej.

W łączności z Papieżem Franciszkiem przekazujemy Wam z wielką przyjemnością najserdeczniejsze życzenia radosnego świętowania oraz dostatniego życia w pokoju.

Watykan, 24 czerwca 2014 r.

 

Kardynał Jean-Louis Taran – Przewodniczący

Ojciec Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ – Sekretarz

 

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski. To z jej inicjatywy każdego roku w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu w Kościele katolickim, który został wpisany do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju.

Na czele Rady stoją aktualnie: dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej i Andrzej Saramowicz, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej. Sekretarzem Rady jest dr Artur Konopacki.

Historia poprzednich obchodów Dnia Islamu znajduje się na stronie Rady: http://www.radawspolna.pl.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 26 II 2020 u nas przy PARAFII
Rekolekcje odbędą się : z udziałem dzieci klas I-VI w dniach 16-18 marca 2020 roku. Rekolekcje dla dorosłych 22 – 25  marca ( niedziela – środa)
Arena Młodych 27-28 lutego i Arena Rodzin 28 lutego godz. 20.00 - ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ! Cieszmy się wszyscy razem.