Życzenia dla Parafian i Przyjaciół

25
Gru

 KOCHANI PARAFIANIE, DRODZY GOŚĆIE, PRZYJACIELE.

Dziś niebo łączy się z ziemią, a zbawienie staje się naszym udziałem. Sam Bóg przychodzi, niosąc pokój, miłość, radość, rozświetla każdą ciemność, przywraca nadzieję, jednoczy, błogosławi, usuwa lęk. Wyciąga z czułością swoje ręce, by przytulić każdego bez wyjątku. Dawca życia przyjmuje ludzką naturę, by być, jak Ty, by być z Tobą, dla Ciebie, byś nie czuł się samotny, niepotrzebny, niechciany.“ ( Iz 12 )

Życzymy Wam, by Jego nauka stała się światłem i drogą Waszego życia, bez zastrzeżeń i kompromisów, pokonując ludzki egoizm i słabości.

Niech prawda zawsze będzie na Waszych ustach, a mowa nie zabija drugiego człowieka, byście kroczyli w świetle niosąc je tym, którzy trwają w ciemności, by świadectwo Waszego życia budziło wiarę, prostowało kręte drogi ludzkich wyborów. Niech łaska płynąca od Narodzonego, uczyni Was  świadkami gotowymi głosić Jego dobroć, miłosierdzie i chwałę we współczesnym świecie.

Życzymy Wam,  byście przyjęli pokoju, który przynosi narodzony Pan, by ustały gniewy i spory, a w rodzinach zapanowała jedność. Byście zabiegali o pokój w waszych domach, nieśli go w miejsca  pracy, odpoczynku, troszcząc się o dobro wspólne, jakim jest Ojczyzna. Życzymy doświadczenia Bożej miłości, by rozlana w Waszych sercach topiła obojętność innych, uzdrawiała myślenie, kruszyła zatwardziałe schematy postępowania.  Niech wpatrywanie się w bezbronnego Pana nauczy Was pokory, bojaźni Bożej, obrony daru życia, wolności, by brat nie podnosił ręki na brata, rodzice nie zabijali poczętych dzieci, a rodzina utworzona przez małżeństwo kobiety i mężczyzny była wartością niezniszczalną, ponadczasową.

By odpowiedzią na Bożą miłość, był szacunek dla kromki chleba, otwarcie serca na potrzeby chorych, bezdomnych, samotnych, opuszczonych. Aby Boże Narodzenie nie było tylko tradycją, miłym spędzeniem czasu, grudniowym epizodem, ale rzeczywistym spotkaniem Boga żywego i zaproszeniem Go do codzienności.

Niech Maryja, która całkowicie poddała się woli Bożej będzie dla Was wzorem umiłowania Boga i bliźniego, zaparcia się siebie i służby drugiemu człowiekowi, ale też  nieustannego uwielbienia i dziękczynienia Stwórcy.

A Święty Józef niech stanie się nauczycielem bycia prawym, sprawiedliwym, odpowiedzialnym szczególnie w sytuacjach trudnych, gdy trzeba iść pod prąd, by bronić tego, co Święte.

Niech Duch Święty, którym jesteśmy napełnieni da Wam dar męstwa, byście nie zapierali się Boga , kiedy wyszydzany jest kościól i jego pasterze, byście odważnie stawali w obronie, głosząc prawdę w Imię Jezusa, który narodził się, aby nas zbawić. Życzymy, byście nie lękali się iść za Miłością, chodzili w świetle Jego Słowa i przykazań, stając się solą ziemi i światłością świata, a łagodność, cierpliwość, dobroć, wierność i opanowanie niech będą Waszym orężem.

Niech dziękczynienie za cud Bożych Narodzin wypełnia Wasze myśli, a Emmanuel znajdzie godne dla siebie miejsce w Waszych  sercach, domach, Rodzinach, błogosławiąc Wam i przemieniając każdy smutek w radość. Niech uwielbienie Boga stanie  się codziennością. ,,Chwalcie Pana!..Rozgłaszajcie Jego dzieła !…,” bo jest z nami nasz Bóg Wszechmogący !

Pięknych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Z darem modlitwy i błogosławieństwem ks. Andrzej Ścieszko wraz ze Wspólnotą Kapłańską.

Spotkanie dzieci klas II z rodzicami odbędzie się w przyszły poniedziałek 8 czerwca o godz. 19:10 w Kościele..
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138