22 sierpnia zawierzenie nas i naszych rodzin Maryi Królowej

22
sie

Dziś podczas wieczornego czuwania pielgrzymkowego nastąpi zawierzenie nas i naszych rodzin Maryi Królowej. Zapraszamy!

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138