22 sierpnia zawierzenie nas i naszych rodzin Maryi Królowej

22
Sie

Dziś podczas wieczornego czuwania pielgrzymkowego nastąpi zawierzenie nas i naszych rodzin Maryi Królowej. Zapraszamy!

Drogi Krzyżowe będą celebrowane  w piątek: z udziałem  starszych o godz.  15:00 ;
z udziałem dzieci o godz. 17:00,z udziałem młodzieży i dorosłych o godz. 18:40.

Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138