Grupa modlitwy kontemplacyjnej

Czy osoba świecka może modlić się kontemplacyjnie?

Co o kontemplacji mówi Katechizm Kościoła Katolickiego?

Jak rozwija się modlitwa chrześcijańska?

Czy medytacja i kontemplacja to to samo?

Czy tak się modli codziennie?

Po spotkaniu chętnie porozmawiamy na te tematy… i wskażemy źródła odpowiedzi 🙂

Kontemplacja chrześcijańska

Grupy modlitwy kontemplacyjnej spotykają się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy uczestników. Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę:
– lectio (czytanie),
– meditatio (rozważanie),
– oratio (moment dzielenia się Słowem, uwielbienie),
– contemplatio (modlitwa kontemplacyjna).
W czasie spotkania czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.

Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoje życie duchowe poprzez praktykowanie modlitwy wewnętrznej zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego (św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila, św. Tereska od Dzieciątka Jezus, św. Franciszek z Asyżu…).

Spotkania grupy modlitwy kontemplacyjnej

Łódź parafia pw. Najświętszej Eucharystii
salka na plebanii

wtorek godz. 19.00

www.przyjacielemm.pl

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138