Chrzest

Sakramenty Święte wg Katechizmu Kościoła Katolickiego Młodych – YOUCAT

CHRZEST

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem.

Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice. Zazwyczaj sakrament chrztu jest udzielany przez biskupa, prezbitera lub diakona. W razie potrzeby każdy chrześcijanin może ochrzcić, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając formułę chrzcielną: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Chrzest, wraz z bierzmowaniem i eucharystią, jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30, (podczas wakacji o godz. 12.00).

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest:

a) akt urodzenia dziecka z USC,

b) zaświadczenia kandydatów na rodziców chrzestnych, że mogą pełnić taką funkcję, które uzyskują z ich parafii zamieszkania.

Ponadto w sobotę poprzedzającą chrzest przewidziany jest udział rodziców i chrzestnych w konferencji chrzcielnej odbywającej się w domu parafialnym o godz. 19.00.

Sakrament chrztu przyjmujemy w parafii swojego zamieszkania.

Opłatki na stół wigilijny będą roznoszone od 12 listopada w godz. 16:00- 20:00. 
W miesiącu listopadzie celebrujemy mszę św. gregoriańską za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
Dzieci klas III msza św. odbędzie się (17.11) o godz. 16:00, spotkanie formacyjne dzieci klas III z rodzicami będzie w dniu 21.11 g. 18:40.
Młodzież klas VII, VIII i 1- liceum mają  swoje spotkanie formacyjne w NIEDZIELĘ, o godz. 18:00 msza św. i po niej Wieczór Uwielbienia
Spotkanie Wojowników Maryi odbędzie się w piątek 22.11 o godz. 20:00.