Chrzest

Sakramenty Święte wg Katechizmu Kościoła Katolickiego Młodych – YOUCAT

CHRZEST

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem.

Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice. Zazwyczaj sakrament chrztu jest udzielany przez biskupa, prezbitera lub diakona. W razie potrzeby każdy chrześcijanin może ochrzcić, polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając formułę chrzcielną: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Chrzest, wraz z bierzmowaniem i eucharystią, jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Sakrament chrztu jest udzielany w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13.30, (podczas wakacji o godz. 12.00).

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest:

a) akt urodzenia dziecka z USC,

b) zaświadczenia kandydatów na rodziców chrzestnych, że mogą pełnić taką funkcję, które uzyskują z ich parafii zamieszkania.

Ponadto w sobotę poprzedzającą chrzest przewidziany jest udział rodziców i chrzestnych w konferencji chrzcielnej odbywającej się w domu parafialnym o godz. 19.00.

Sakrament chrztu przyjmujemy w parafii swojego zamieszkania.

TRANSMISJE ONLINE Z NASZEJ PARAFII

Niedziela gorzkie żale - 17:10
Niedziela msza święta - 18:00
Codzienny różaniec - 20:30

YOUTUBE
close-link
Z powodu ograniczenia ilości osób na zgromadzeniu liturgicznym (5 osób) informujemy, że od 25 marca w Mszy św. może brać udział tylko najbliższa rodzina, która zamówiła intencję.
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138

ZAPRASZAMY NA NASZ KANAŁ YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCxrCbJbOh34Js26623WJAvg/featured