O Parafii

Ważne informacje o naszej parafii

 

Adres: Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Eucharystii ul. ks. J. Popiełuszki 9, 94-052 Łódź

Oficjalna strona
www.eucharystia.org

Msze święte w niedziele celebrujemy o godz: 7:00, 9:00, 10:30 z udziałem dzieci, 12:00, 13:30, 18:00 z udziałem młodzieży

Msze święte w dni powszednie: 7:00, 8:00 i 18:00

W lipcu i sierpniu Msze święte w niedzielę i uroczystości celebrujemy o godz: 7:00, 9:00, 10:30 z udziałem dzieci, 12:00 i wieczorem o godz. 20:00.

Odpust parafialny jest celebrowany w dniu 13 czerwca w rocznicę powstania parafii

Nabożeństwa niedzielne sprawujemy o godz. 17:15:

 • w I niedzielę, adoracja Najświętszego Sakramentu
 • w II niedzielę Nieszpory
 • w III niedzielę nabożeństwo różańcowe
 • w IV niedzielę Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • w V niedzielę nabożeństwo fatimskie.

Chrzty odbywają się w II i IV Niedzielę miesiąca. W sobotę przed przyjęciem sakramentu chrztu świętego jest konferencja dla rodziców i chrzestnych dziecka o godz. 19:00

Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach: 9:00–10:00, 16:00–17:30 od poniedziałku do piątku. Telefon do kancelarii: 42 689 89 23

Spotkania modlitewno-formacyjne w naszej parafii odbywają się:

 • Zespół Anawim w poniedziałek godz. 19:00
 • Wspólnota Czwartkowa w czwartek o godz. 18:00
 • Schola dzieci w piątek o godz 16:00
 • Młodzież w każdy piątek po Mszy wieczornej
 • Ministranci w każdą sobotę o godz. 9:00

Specjalna Msza św. i spotkania rodziców oraz dzieci I-komunijnych odbywają się w każdą II Niedzielę miesiąca o godz. 16:00

Chcemy pomagać rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami. Taką pomoc będzie można otrzymać w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00–18:00 w naszym domu parafialnym. Zapraszamy

Konto naszej Parafii na rzecz budowy Kościoła;
PKO BP Oddział 5 w Łodzi, 28 Pułku Strz. Kaniowskich 69, 90-558 Łódź
27 1020 3408 0000 4002 0157 3138

Historia parafii

Pierwszym proboszczem parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi był Ks. kanonik Bohdan Papiernik, który pełnił tę funkcję od czasu powstania parafii.

Od samego początku zatroszczył się o duchowy i materialny rozwój nowo powstałej wspólnoty parafialnej. Był budowniczym domu parafialnego, w którym nie tylko znalazły się mieszkania dla księży, ale i kancelaria parafialna oraz sale na spotkania duszpasterskie. Ogromnym wyzwaniem, przed którym stanął i ważnym dziełem jego życia, które pozostawił po sobie było zbudowanie pięknej świątyni parafialnej, w której znajdują się dwa kościoły: mały i duży. Pierwszy przeznaczony jest na msze św. dla mniejszej grupy wiernych, zaś drugi służyć ma całej wspólnocie parafialnej.

Od samego początku ks. Proboszcz troszczył się nie tylko o sprawy budowy, ale i o duszpasterstwo sakramentalne w parafii. Ze względu na potrzebę owocnego wtajemniczania dzieci i rodziców w uczestnictwo we Mszy św., z jego inicjatywy w parafii obowiązuje trzyletni okres przygotowania do I Komunii świętej. W proces ten włączani są rodzice, którzy przez rodzinną katechezę uzupełniają wysiłek katechetów i duszpasterzy w przekazywaniu wiary.

Schola liturgiczna była szczególnym „oczkiem w głowie” ks. Proboszcza, poświęcał jej wiele czasu i serca, a wakacyjne preoazy, czy wcześniej oazy dzieci Bożych prowadzone przez niego, były – dla wielu już pokoleń – niezapomnianym przeżyciem religijnym.

Mimo wielu obowiązków związanych z kierowaniem parafią, Ks.Proboszcz był inicjatorem i dyrektorem Festiwalu Dziecięcej Piosenki i Pieśni Religijnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do końca służył Kościołowi Łódzkiemu ze wszystkich swoich sił, nie szczędząc zdrowia i czasu dla wszystkich, którzy potrzebowali pomocy.

Za swoją działalność patriotyczno-duszpasterską w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) w 2007 roku został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dnia 29 kwietnia 2009 roku zmarł w zgierskim szpitalu, opatrzony św. sakramentami, w wyniku ciężkich obrażeń ciała, doznanych w wypadku samochodowym. W naszym kościele parafialnym pożegnaliśmy Go we wtorek 5 maja, zaś następnego dnia po uroczystej mszy św. pogrzebowej w rodzinnej parafii Najśw. Serca Jezusa w Tomaszowie Mazowieckim został pochowany na miejscowym katolickim cmentarzu.

ks_papiernik

DSC_6085
13 października 1986 roku arcybiskup Władysław Ziółek, mając w planie budowę nowego kościoła na wielkim osiedlu łódzkim Retkinia, mianował ks. Bohdana Papiernika, dotychczasowego wikariusza parafii św. Antoniego w Łodzi, organizatorem nowego ośrodka duszpasterskiego. Po wielu trudnych rozmowach z ówczesnymi władzami miasta, nie udało się od razu uzyskać zgody na powstanie parafii i budowę kościoła. Warto przypomnieć, że w tę walkę z komunistyczną władzą włączyła się grupa zaangażowanych świeckich, którzy z odwagą i zapałem dążyła do powstania nowej parafii na Retkini. Wreszcie, po ośmiomiesięcznych staraniach, w pamiętnym dniu wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Łodzi, 13 czerwca 1987 roku, została erygowana parafia Najświętszej Eucharystii. Tę „dobrą nowinę” ogłoszono wielkiej rzeszy wiernych, zgromadzonych na lotnisku Lublinek, przed przybyciem papieża Jana Pawła II.

Od 1998 roku trwa budowa kościoła wg projektu mgr inż. Mirosławy Herczyńskiej. Po wybudowaniu tylnej części kościoła, zakończono odprawianie obrzędów liturgicznych w starej tymczasowej kaplicy, wybudowanej w 1988 roku. Wielkim wyzwaniem dla parafii była budowa wieży kościoła i montaż krzyża z ołtarza papieskiego z Lublinka. Z Bożą pomocą i przy współudziale wielu ofiarnych ludzi udało się dokonać tego dzieła. 14 września 2003 roku w święto Podwyższenia Krzyża świętego arcybiskup Władysław Ziółek poświęcił wieżę i umieszczony w niej krzyż. Ten wymowny znak obecności Ojca świętego w Łodzi i pamiątka dnia powstania parafii jest dziś szczególnie – po śmierci umiłowanego i świętego Papieża – Polaka – na nowo doceniany. Ponadto – w kilka miesięcy po tym wydarzeniu (6 VI 2004 r.) – poświęcono ufundowane przez parafian i ks. Proboszcza cztery dzwony (I „Głos Wieczernika”- fundatorem była rodzina Kulikowskich, II- „Maryja” – Żywy Różaniec i rodzina Szymańskich, III – „Ks. Jerzy”- rodzina Skrzypków i IV – „Signum coeli” [Znak nieba]- ks. Proboszcz ). Po przerwie w pracach budowlanych, w tym roku kontynuowano budowę dachu kościoła, pokrywając go blachą dachówkową. Między dwiema pochyłościami dachu zamieszczono piękny witraż, który przypomina, że Bóg jest światłością ogarniającą człowieka.. Poświęcenia tych dzieł dokonał 26 X 2006 roku bp Ireneusz Pękalski.

W 20-tą rocznicę powstania parafii 13 czerwca 2007 roku po raz pierwszy w nowo wybudowanej świątyni została odprawiona Msza święta, podczas której Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki, dokonał jej poświęcenia w obecnym stanie oraz wmurował kamień węgielny, poświęcony przez Ojca świętego Jana Pawła II. Udało się przez kilka miesięcy przygotować kościół do tego wydarzenia. W oknie nad głównym wejściem do kościoła umieszczono piękny witraż, przedstawiający symbole eucharystyczne, z napisem “Do końca ich umiłował”. Oddano do użytku również dużą salę w podziemiach kościoła, przeznaczoną na spotkania duszpasterskie. Po Mszy św. Ks. Arcybiskup dokonał jej poświęcenia.

Kalendarium parafii

– 1986 –

13 października – pismo bpa Władysława Ziółka zlecające ks. Bohdanowi Papiernikowi zorganizowanie nowej parafii;
listopad – powstanie Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Parafialnego przy ul. Allende;
listopad/grudzień – zbieranie wśród wiernych podpisów dla poparcia inicjatywy utworzenia parafii.

– 1987 –

styczeń/czerwiec – liczna korespondencja i rozmowy z władzami miasta, dzielnicy i osiedla dotyczące uzyskania zezwolenia na utworzenie parafii;
2 lutego – ks. Bohdan Papiernik zawierza Matce Najświętszej sprawę powstania parafii;
2 czerwca – decyzja Wydziału do Spraw Wyznań UM Łodzi: Urząd „nie zgłasza zastrzeżeń przeciw utworzeniu parafii”;
13 czerwca – w oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II i przewodniczenie uroczystościom łódzkiej stacji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego na Lublinku ogłoszono powołanie parafii Najświętszej Eucharystii wydzielonej terytorialnie z parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini.

– 1988 –

5 kwietnia/2 czerwca – błyskawiczna budowa tymczasowego kościoła dzięki staraniom proboszcza macierzystej parafii ks. Jana Sobczaka;
2 czerwca – bp Bohdan Bejze poświęca kaplicę i plac oraz przewodniczy pierwszej procesji Bożego Ciała;
2/12 czerwca – II Diecezjalny Kongres Eucharystyczny inauguruje działalność duszpasterską parafii.

– 1989 –

30 lipca – wmurowanie kamienia węgielnego przywiezionego z Góry Oliwnej w Jerozolimie i ofiarowanego przez państwa Hannę i Tadeusza Biegańskich oraz poświęcenie fundamentów domu parafialnego przez ks. dziekana Jana Sobczaka.

– 1992 –

pierwsza wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez bpa Bohdana Bejze;
grudzień – przedstawienie makiety projektowanego kościoła parafialnego w skali 1:1000, którą wykonał mgr inż. arch. Michał Pisarski.

– 1993 –

12 czerwca – uroczyste poświęcenie domu parafialnego przez abpa Władysława Ziółka. Od tego dnia w domu parafialnym odbywają się spotkania wspólnot parafialnych.

– 1995 –

konkurs ofertowy na projekt kościoła – nie przyjęto żadnej z czterech prac przedłożonych na konkurs;
23 maja – ukończenie prac związanych z powiększeniem kaplicy oraz zmianą wystroju wnętrza;
15 czerwca – procesji Bożego Ciała przewodniczy bp Bohdan Bejze.

– 1997 –

8/16 czerwca – Misje z okazji 10-lecia parafii;
28 lipca/1 sierpnia – III Ogólnopolskie Forum Młodych Apostolstwa Modlitwy – ok. 100 młodych ludzi z całej Polski spotyka się pod hasłem „Przyjdź Królestwo Twoje”;
lipiec/sierpień – wakacje dzieci z Grodna na Białorusi w naszej parafii; od tej pory dzieci z Białorusi wielokrotnie tu wypoczywają w czasie wakacji oraz korzystają z noclegów podczas kolejnych edycji Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej. Ukończenie projektu koncepcyjnego kościoła przyjętego do realizacji.

– 1998 –

3 kwietnia – rozpatrzenie projektu kościoła, wykonanego przez mgr inż. arch. Mirosławę Herczyńską, mgra inż. arch. Jarosława Stawickiego, dra inż. Jerzego Pazułę;
18 kwietnia – ogólno-łódzkie spotkanie przedstawicieli Parafialnych Zespołów Charytatywnych pod przewodnictwem Dyrekcji Caritasu;
5 września – gotowy projekt kościoła;
20 września – uroczyste poświęcenie placu budowy kościoła i zawiązanie Sprzymierzenia Budowniczych Kościoła;
13 listopada – abp Władysław Ziółek uroczyście poświęca fundamenty kościoła.

– 1999 –

10 marca – rozpoczęcie budowy docelowego kościoła;
14 listopada – poświęcenie nowo budowanej części kościoła i przeniesienie do niej Najświętszego Sakramentu ze starego kościoła, który następnie zostaje zburzony, aby przygotować plac pod budowę zasadniczej części kościoła,

– 2001 –

30 maja – rozpoczęcie budowy drugiej części kościoła,

– 2002 –

16 marca – abp Władysław Ziółek poświęca fundamenty zasadniczej części kościoła;
24 czerwca – ks, Bohdan Papiernik świętuje 40, rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich,

– 2003 –

21 maja – srebrny jubileusz święceń kapłańskich ks, Stanisława Hamziuka;
14 września – uroczystość poświęcenia przez abpa Władysława Ziółka wieży nowo budowanego kościoła z krzyżem z ołtarza „papieskiego” z Lublinka,

– 2004 –

6 czerwca – uroczyste poświęcenie przez abpa Władysława Ziółka czterech dzwonów: „Głos Wieczernika” – fundatorzy: rodzina państwa Kuligowskich, „Maryja” – fundatorzy: Żywa Róża oraz rodzina państwa Szymańskich, „Ksiądzjerzy” – fundatorzy: rodzina państwa Skrzypków, „Signum Coeli” – fundator: ks. proboszcz Bohdan Papiernik.

– 2006 –

16 lipca – pokrycie dachem drugiej części kościoła;
26 października – poświęcenie przez bpa Ireneusza Pękalskiego witraża i dachu kościoła.

– 2007 –

3/10 czerwca – przygotowujące do obchodów 20-lecia parafii Misje parafialne prowadzone przez ojców redemptorystów;
13 czerwca – uroczystość odpustowa pod przewodnictwem abpa Władysława Ziółka, podczas której następuje poświęcenie ścian kościoła i wmurowanie kamienia węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pobytu na Lublinku.

– 2008 –

6 lutego – poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej w dużym kościele;
23 marca – zainstalowanie kinkietów ufundowanych przez panią Bronisławę Piwowarczyk;
10/11 listopada – nawiedzenie parafii przez relikwie błogo-sławionej Karoliny Kózkówny.

– 2009 –

12 marca – pierwsze spotkanie Rodziny Eucharystycznej po-święcone utworzeniu Rady Parafialnej;
29 kwietnia – tragiczna śmierć ks. proboszcza Bohdana Pa-piernika;
6 maja – uroczystości pogrzebowe w Tomaszowie Mazowieckim
13 czerwca – objęcie parafii przez ks. proboszcza Andrzeja Ścieszko,

– 2010 –

Intensywna kontynuacja prac budowlano-wykończenlowych w kościele I domu parafialnym;
29 kwietnia – po udzieleniu sakramentu bierzmowania po-święcenie przez abpa Władysława Ziółka tablicy upamiętniającej pierwszego proboszcza naszej parafii; nadanie ks, Stanisławowi Hamzlukowi godności kanonika;
7/8 czerwca -nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w znaku Obrazu Jasnogórskiego,

– 2011 –

BO stycznia – 25, rocznica święceń kapłańskich ks, proboszcza Andrzeja Ścieszko;
17 kwietnia – nawiedzenie parafii przez relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II,

opracowała: Jadwiga Konlkowska

Rada Parafialna

W dniu 13 czerwca 2012 roku w 25 rocznicę erygowania parafii zostały dla  większej żywotności

i odczytywania znaków czasu zostały powołane  do współpracy z ks. proboszczem ;

Rada Parafialna.

 1. Ks. Andrzej Ścieszko, proboszcz
 2. Mirosława Szcześniak
 3. Mirosława Herczyńska
 4. Janusz Wlachos
 5. Dariusz Wasilewski
 6. Marek Mirowski
 7. Piotr  Paczkowski
 8. Andrzej Zieliński
 9. Krzysztof Tracz
 10. Tadeusz Kałucki
 11. Andrzej Żak
 12. Andrzej Różycki
 13. Leszek Marczak
 14. Leszek Olszycki

 

Rada Duszpasterska w parafii Najświętszej Eucharystii.

 1. Ks. Andrzej Ścieszko, proboszcz.
 2. Ks. Stanisław Hamziuk
 3. Ks. Marcin Majsik
 4. Ks. Marcin Majda

Katecheci;

 1. Małgorzata Śliwińska
 2. Aleksandra Kaźmierowska
 3. Elzbieta Szewczyk
 4. Paweł Adamczyk
 5. Rafał  Białkowski
 6. Beata Szypułek

Parafianie;

 1. Danuta Ołubek
 2. Dorota Kopeć
 3. Teresa Kubiaczyk
 4. Jadwiga Konikowska
 5. Wojciech  Lachowiecki
 6. Elżbieta Szewczyk
 7. Dorota Stępień
 8. Beata Daszuta
 9. Barbara Paczkowska
 10. Katarzyna  Zielińska

 

Zespół radakcyjny parafialnego informatora

 1. Ks. Andrzej Ścieszko, proboszcz.
 2. Ks. Stanisław Hamziuk
 3. Ks. Marcin Majsik
 4. Ks. Marcin Majda
 5. Danuta Ołubek
 6. Dariusz Wasilewski
 7. Katarzyna Gorzkowska
 8. Jadwiga Konikowska

Sprawy gospodarcze

Rok 2009

 • wykonaliśmy sufity naw bocznych
 • zostały wykonane witrołapy naw bocznych
 • zostało wykonane centralne ogrzewanie w kościele

Rok 2010

 • została naprawiona blacha na górnej wieży kościoła
 • uszczelniono witraż główny nad chórem
 • wytynkowaliśmy ściany główne kościoła
 • zostały zakonserwowane drzwi i okna w małym kościele
 • została docieplona i pomalowana ściana łącząca nad ołtarzem
 • został wykonany dach na domu parafialnym
 • została wykonana kanalizacja przy domu parafialnym
 • zostało założone centralne ogrzewanie w sali pod kościołem
 • w dużej mierze została wykonana podbitka aluminiowa w kościele

Rok 2011

 • założenie docieplenia i nowego dachu na małym kościele
 • wytynkowanie i pomalowanie kościoła
 • naprawienie dachu na dużym kościele
 • naprawienie dachu nad wejściem do kościoła
 • zostały wykonane schody wokół dużego kościoła
 • założyliśmy system alarmowy w kościele
 • założyliśmy system ogrzewania rynien na dużym kościele
 • założenie nowych schodów do kancelarii parafialnej
 • założono system odwodnienia plebanii
 • zostały wymienione okna na klatce schodowej w domu parafialnym
 • założyliśmy nowy system od gromienia domu parafialnego
 • została wykonana nowa brama wjazdowa do domu parafialnego

Rok 2012

 • wymieniliśmy wszystkie okna (100) w domu parafialnym
 • założyliśmy ocieplenie i wytynkowaliśmy pomieszczenia na podda-szu plebanii
 • został wykonany cokół wokół kościoła
 • zostały wykonane przy kościele poręcze na schodach z blachy nie-rdzewnej
 • została  wykonana  łazienka w pokoju gościnnym i parafialnym
 • zostały wymienione drzwi wejściowe do plebanii i kancelarii parafialnej
 • zostały wymienione schody wejściowe do domu parafialnego
 • zostały  wyremontowane  piwnice na plebanii
 • zostały zamontowane  poręcze do domu parafialnego
 • została wykonana podłoga w salonie na plebanii

Rok 2013

 • wytynkowany garaż w domu parafialnym
 • kwietnik wokół Kościoła
 • opaska granitowa wokół małego Kościoła
 • została zakonserwowana wieża Kościoła
 • zostały generalnie wyremontowane pomieszczenia w kancelarii parafialnej
 • zostały na nowo wymalowane drzwi boczne w Kościele

Rok 2014

 • konserwacja konstrukcji metalowych przy dzwonach
 • remont schodów wejściowych i malowanie pomieszczeń nad małym kościołem
 • zamontowanie drzwi przeciwpożarowych (6 szt.) w całym kościele
 • wykonanie granitowej posadzki w sali pod kościołem
 • zamontowanie nagłośnienia w sali pod kościołem
 • wykonano schody granitowe na chór
 • położono drewnianą (dębową) podłogę na chórze
 • renowacja dużych drzwi do kościoła
 • wykonanie ocieplenia fundamentów przy plebanii
 • wykonano dwie podłogi w domu parafialnym

Rok 2015

 • wykonanie figury św. Jana Pawła II do kościoła (państwo Solscy)
 • docieplenie plebanii

 

Rok 2016

 • założono podłogę z granitu i parapety granitowe w kościele
 • wykonanie figury św. siostry Faustyny do kościoła (państwo Solscy)

Rok 2017

 • wykonanie i zamontowanie stacji Drogi krzyżowej w kościele
 • nowe dębowe ławki i konfesjonały do kościoła

Rok 2018

 • ławki dębowe do prezbiterium, na chór i 4 konfesjonał do małego Kościoła
 • naprawa i konserwacja ogrzewania rynien na Kościele
 • Krzyż dębowy przy naszym Kościele.

Przez te 9 wspólnych lat wykonaliśmy 60 inwestycji. Bogu niech będą dzięki! Dziękujemy gorąco za modlitwę w intencji parafii, za wszystkie dobre rady, wielką wrażliwość i złożone ofiary na cel budowy kościoła.

Wszystkim staropolskie Bóg zapłać.”

Z darem uznania, wdzięczności i codziennej modlitwy – ks. proboszcz Andrzej Ścieszko ze wspólnotą kapłańską

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Liczenie wiernych

Rok 2018.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.w dniu 21-X- 2018r.. Wszystkich wiernych było 2076 osób,          w tym  1350 kobiety ( 675 kominia św., 50 %)  ), mężczyzn 726 (komunia św.323, ok. 35%) ) .  Do Stołu Pańskiego w tym roku przystąpioło 1008 osób.

 

Rok 2017.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.w dniu 15-X- 2017r… Wszystkich wiernych było 2012 osób,          w tym  1212 kobiety ( 675 kominia św., 50 %)  ), mężczyzn 800 (komunia św. 325, ok. 35%) ) .  Do Stołu Pańskiego w tym roku przystąpioło 1000 osób.

 

Rok 2016.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.w dniu 16-X- 2016r… Wszystkich wiernych było 2044 osób,          w tym  1287 kobiety ( 955 kominia św., ), mężczyzn 757  (komunia św. 310) .                 Do Stołu Pańskiego w tym roku przystąpioło 1265 osob.

 

Rok 2015.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.w dniu 25-X- 2015r… Wszystkich wiernych było 2376 osób,          w tym  1447 kobiety ( 826 kominia św., 60 %), mężczyzn 929  (komunia św. 344, ok. 35%). W porównaniu do zeszłego roku było nas więcej o 170 osób.

Do Stołu Pańskiego w tym roku przystąpioło 1170 osob.

 

Rok 2014.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.. Wszystkich wiernych było 2205 osób, w tym  1343 kobiety ( 678 kominia św., 50 %), mężczyzn 862(komunia św. 300, ok. 35%).

Do Komunii św. przystąpiło 978 osób.

 

Rok 2013.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.. Wszystkich wiernych było 2238 osób, w tym  1538  kobiety ( 632 kominia św., 50 %), mężczyzn 798(komunia św. 294, ok. 35%).

Do Komunii św. przystąpiło 926 osób.

 

Rok 2012.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.. Wszystkich wiernych było 2094 osób, w tym  1337  kobiety ( 657 kominia św., 50 %), mężczyzn 757(komunia św. 259, ok. 35%).

Do Komunii św. przystąpiło 816 osób.

 

Rok 2011.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.. Wszystkich wiernych było 2090 osób, w tym  1320  kobiety ( 630 kominia św., 50 %), mężczyzn 770(komunia św. 250, ok. 33%).

Do Komunii św. przystąpiło 880 osób.

 

Rok 2010.

Nasze informacje o  tzw.“Dominicantes“, czyli dzień frekwencji  wiernych na niedzielnej Mszy św.. Wszystkich wiernych było 2246 osób, w tym  1353  kobiety ( 643 kominia św., 47 %), mężczyzn 893(komunia św. 246, ok. 27%).

Do Komunii św. przystąpiło 889 osób.

 

Rok 2009 było wiernych 1897.