Adoracja

Adoracja to indywidualne spotkanie z żywym Jezusem. Możliwość adoracji jest:

w każdy czwartek od 15.00 do 17.30
w każdy piątek od 18.30 do 20.30
w I-szą sobotę miesiąca od 8.30 do 17.30

Rodzice i dzieci klas III mają spotkanie formacyjne w środę 9-II o godz. 18,40. Obecność obowiązkowa
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138