Adoracja

Adoracja to indywidualne spotkanie z żywym Jezusem. Możliwość adoracji jest:

w każdy czwartek od 15.00 do 17.30
w każdy piątek od 18.30 do 20.30
w I-szą sobotę miesiąca od 8.30 do 17.30

Drogi Krzyżowe będą celebrowane  w piątek: z udziałem  starszych o godz.  15:00 ;
z udziałem dzieci o godz. 17:00,z udziałem młodzieży i dorosłych o godz. 18:40.

Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138