Adoracja

Adoracja to indywidualne spotkanie z żywym Jezusem. Możliwość adoracji jest:
w każdy czwartek od 15.00 do 17.30 oraz od 20.00 do 21.00 (w małym kościele)
w I-szą sobotę miesiąca od 8.30 do 17.30

Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138