Anawim

Anawim

Zaraz po powstaniu parafii , z inicjatywy śp. księdza proboszcza Bohdana Papiernika , pojawiła się w niej młodzieżowa wspólnota Ruchu Światło-Życie , zwana popularnie Oazą. Każdy, kto przeszedł w takiej grupie formację wie, że dojrzałość to zdolność do podjęcia służby dla innych. Opiekujący się wówczas (1988/1989) oazową grupą ksiądz Sławomir Sosnowski założył zespół muzyczny, który miał posługiwać w trakcie niedzielnych Mszy świętych dla młodzieży. Czas płynął, młodzież ze wspólnoty już dawno młodzieżą nie jest, a owoc formacji ku posłudze trwa. Współcześnie tylko niektórzy członkowie zespołu pamiętają tamtą wspólnotę. Ale to co łączyło nas i łączy pozostaje niezmienne, czyli posługa na Eucharystii i pasja , którą jest muzyka kościelna.

Muzyka Kościoła niesie w sobie niepowtarzalne piękno. Wszyscy wiedzą, że dźwiękiem i poezją można wyrazić więcej niż da się wyrazić samymi słowami. Tajemnica relacji Boga i człowieka, tajemnica miłości, została wyrażona w dźwiękach i słowach przekazywanych z pokolenia na pokolenie i wciąż na nowo odkrywanych przez współczesnych kompozytorów. Odkrywanych a nie tworzonych, bo muzyka jest darem – harmonii nie wymyślili kompozytorzy – oni ją odkrywają, a stworzył ją Bóg . Śpiew wielogłosowy wyraża jedność pośród różnorodności, jest obrazem tajemnicy wspólnoty Kościoła . Śpiew jednogłosowy jednoczy i podkreśla ważność wyśpiewywanych słów. Naszą pasją jest więc odkrywanie piękna muzyki będącej wyrazem miłości między Bogiem a nami.

To ważne, że nie jesteśmy profesjonalnymi, nieomylnymi muzykami, że nie uprawiamy muzyki zawodowo – my ją odkrywamy i się nią zachwycamy . Współpracując ze specjalistami (podczas naszych zespołowych warsztatów z ks. Grzegorzem Kopytowskim, poprzez udział w archidiecezjalnych oraz ogólnopolskich warsztatach emisji i śpiewu, poprzez podejmowanie projektów muzycznych dla i poza parafią oraz z innymi formacjami śpiewaczymi), pragniemy, by muzyka nie była czymś niedostępnym dla przeciętnego człowieka, by nie była czymś tylko dla artystów, ale darem dla nas wszystkich. Dlatego swoje zaproszenie do przyjścia do nas i wspólnego śpiewania kierujemy do każdej osoby .

  • Jeśli nie jesteś pewien/pewna czy masz słuch, jeśli nigdy wcześniej publicznie nie śpiewałeś/łaś nie czuj się skreślony/na, przyjdź, a sprawdzimy czy dasz sobie radę, a Ty sprawdzisz czy chcesz z nami być. Na początku będziesz się po prostu przyglądać, próbować i albo się zakochasz w muzyce liturgicznej albo nie.
  • Zapraszamy też zawodowych muzyków, instrumentalistów, którzy chcieliby przeżyć przygodę współpracy z nami.

Najmłodszy członek zespołu w chwili przyjścia do nas miał 15 lat, najstarszy był ojcem jednej z członkiń. Wiek nie jest najważniejszy, raczej zapał i młodość ducha. Obecnie zespół tworzy 10 osób. Spotykamy się w poniedziałki o godzinie 19-tej w salce domu parafialnego .

Próba zaczyna się od modlitwy, po niej następują: – czytanie Słowa Bożego przeznaczonego na niedzielę, na którą przygotowujemy oprawę muzyczną, -rozmowa na temat tego Słowa, – ćwiczenia z emisji głosu (tzw. rozgrzewka), – próbowanie konkretnych utworów. Oprócz tego spotykamy się na godzinę przed każdą Mszą świętą, podczas której mamy posługiwać. Śpiewamy w niedzielę na Mszach o godzinie 9-tej .

Raz w roku wyjeżdżamy na skupienie trwające od piątku do niedzieli. Na jednym z takich skupień przyjęliśmy nazwę zespołu – ANAWIM – co oznacza „ubodzy w duchu” i w bezpośredni sposób odnosi się do Jezusowego kazania na górze z 5 rozdziału ewangelii św. Mateusza. Ubogi to ten, który wszystko ma u Boga. To co robimy jest dla nas Jego darem , od Jego łaski zależymy, na Jego łasce budujemy, bez Jego Ducha nasz śpiew nigdy nie poruszyłby niczyjego serca. Chcemy, by celem zespołu było uwielbienie Jezusa, bo muzyka liturgiczna nie ma zatrzymywać na swym pięknie, ma być drogą ku Bogu , który jest źródłem piękna, który stworzył nas, dźwięki i harmonię między nami.

Aktualności:

04 września, poniedziałek – próba g. 19:30
09 – 10 września, sobota i niedziela – Skupienie Zespołu, na które zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły tutaj (https://eucharystia.org/zespol-anawim-zaprasza-na-skupienie-modlitewno-formacyjne-zrodlo-wody-zywej/)

  nasz profil facebook
facebook-logo 

http://youtu.be/rbP4o9PomTQ

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138