Szkoła Nowej Ewangelizacji

szkola-ewangelizacji-cyryl-metody

KILKA SŁÓW O NAS

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody jest wspólnotą w Kościele Katolickim, kanonicznie uznaną w 2006 roku, której głównym celem jest ewangelizacja oraz czynienie i formowanie uczniów Jezusa. Wspólnota na co dzień prowadzi różnego rodzaju działania ewangelizacyjne, których głównym celem jest głoszenie żywego Jezusa nowymi środkami, metodami i z nowym zapałem. SECiM tworzą ludzie dorośli, o różnych zainteresowaniach, zawodach, świeccy, duchowni, osoby w różnym wieku, małżeństwa i osoby bezżenne, których łączy jeden cel:

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY A SESA

SECiM korzysta z programu formacji Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), uczestnicząc i prowadząc kursy SESA. Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja jest szkołą założoną przez świeckiego teologa José H. Prado Floresa z Meksyku w odpowiedzi na wezwanie świętego Jana Pawła II: “Nowa Ewangelizacja, nowa żarliwość, nowa w metodach, nowa w wyrazie”. SECiM jako wspólnota posiada usystematyzowaną drogę formacji.

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY A SESA

MISJA – Szukać Piotrów, którzy będą służyć, kochać i głosić Jezusa bardziej niż my sami (J 1, 40-42).
CEL – Kościół zewangelizowany i ewangelizujący.
FORMA – Głosić kerygmat, integralnie formując człowieka, służąc charyzmatami, działając we wspólnocie.

FORMACJA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY SECIM

 • Formacja dla członków Wspólnoty jest podzielona na poszczególne etapy formacji;
 • Praca własna (członkowie na poszczególnych etapach formacji otrzymują materiały do pracy osobistej);
 • Spotkania modlitewne w kościołach i Domy Słowa (dzielenie biblijne);
 • Grupy dzielenia i wzrostu;
 • Kursy SESA i autorskie;
 • Służba w dziele ewangelizacji.

D Z I A Ł A N I A  S E C I M

 • Kursy formacyjne i ewangelizacyjne (SESA, autorskie);
 • Działania ewangelizacyjne w parafiach (misje, rekolekcje i inne);
 • Modlitwa wstawiennicza;
 • Ewangelizacja poszczególnych grup i stanów;
 • Ewangelizacja dzieci i młodzieży;
 • Organizacja wydarzeń ewangelizacyjnych.

C E C H Y  S E C I M

 • Chrystocentryzm: Jezus w centrum;
 • Solidna formacja biblijna i teologiczna;
 • Czerpanie z Tradycji Kościoła;
 • Otwartość na potrzeby chwili oraz konkretnego środowiska;
 • Troska o muzykę i radosne uwielbienie;
 • Pasja dla ewangelizacji, radość i kreatywność we wspólnym działaniu.

C Z Ł O N K O W I E  S E C I M

 • Chcą naśladować Jezusa, który żył we wspólnocie;
 • Nie boją się marzyć i realizować pasje;
 • Są dynamiczni i nowocześni w działaniu;
 • Są uporządkowani i cenią sobie profesjonalizm w działaniu;
 • Modlą się radośnie, spontanicznie i charyzmatycznie;
 • Uczą się kochać i żyć pełnią życia.

MOŻESZ MODLIĆ SIĘ RAZEM Z NAMI

Prowadzimy modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

K A Ż D Y  I I  P I Ą T E K  M I E S I Ą C A
O G O D Z I N I E  1 8 : 4 5

Kościół pw. Najświętszej Eucharystii

Informacja-o-SECiM.pdf

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138