35 lecie Parafii Najświętszej Eucharystii

13
cze

Przewodnikiem  wiary dla nas jest św. Jan Paweł II. Nasza Parafia powstała bowiem w dniu Jego historycznej wizyty w naszym mieście w dniu 17 czerwca 1987 roku. Jego słowa, że „ Pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła jest człowiek“  wyznaczają nasze myślenie, priorytety i  nasze działanie.

Mimo, że jesteśmy parafią w budowie dla nas najważniejszy jest Kościół żywy czyli Lud Boży, Jego uświęcenie i zbawienie. Ważnym charyzmatem dla parafii jest dobra wspólnota kapłanów. Wspólnota modlitwy, stołu i posługiwania rozlewa się bowiem na wspólnotę parafialną. Księża bardzo dbają o spowiedź, liturgię, codzienne krótkie kazania, solidna obecność w konfesjonale i pięknie posługują  grupom formacyjnym. Bardzo dbamy o dzieci i młodzież. Temu celowi poświęcamy dużo serca i czasu, nie szczędzimy także środków materialnych. Dożywiamy także dzieci z rodzin najbiedniejszych w szkole i na ten cel wydajemy ok. 1 tys. zł. miesięcznie. Dbamy o głodne dzieci w Afryce i ostatnio pięknie pomagamy sąsiadom z Ukrainy. Na ten cel parafia przeznaczyła już ponad 20 tysięcy złotych. . Liturgia jest źródłem i szczytem życia Kościoła i wiernych. Tą dewizą żył śp. ks. Bohdan Papiernik i tak kształtował parafię. W tym celi bardzo dbamy o formację liturgiczną parafian i Służby Liturgicznej. Jest naszą radością i troską, że przy ołtarzu posługuje 62 ministrantów i lektorów. W tych 12 latach mojego posługiwania zostało zakupione 60 ornatów dla większej chwały Bożej. Parafia jest wspólnotą Wspólnot. Jesteśmy Wspólnotą żywą, życiodajną i rozwijamy się.. Jesteśmy parafią żywą i, rodzinną i życiodajną. Temu celowi służą; piątkowe spotkania księży, miesięczne spotkania katechetów z proboszczem,  Żywy Różaniec, ODB, Oaza młodzieżowa, spotkania -8 Kręgów Domowego Kościoła i ekipy END,  spotkania mężczyzn , Wspólnota Czwartkowa, oraz Rada Duszpasterska i Rada Parafialna i asysta parafialna. Ważnym elementem liturgii i formacji jest śpiew liturgiczny. W naszej Parafii działają zespół Anawim i schola dzieci . Skarbem kościoła są ludzie chorzy. W każdy 1-piątek miesiąca czterech księży udaje się do 100 chorych, którzy bardzo czekają na Jezusa i pragną modlitwą i cierpieniem budować wspólnotę parafialną. W naszej Parafii posługuję 12 lat. W tym czasie wykonaliśmy ponad 60 inwestycji gospodarczych. Jesienią zrobiliśmy nową zakrystię, a w lutym tego roku wykonaliśmy 2 systemy fotowoltaiki, aby obniżyć koszty energii w kościele i domu parafialnym. Mamy dużo satysfakcji, że nie przegraliśmy czasu pandemii. Czytaliśmy znaki czasu, jak uczył nas św. Jan Paweł II. Dochodziliśmy do wniosku, że nie wolno nic zaniedbywać! Trzeba było działać inaczej , ale stale i systematycznie robiliśmy spotkania w kościele, bo pandemia. Modlitwa i działanie nam dawało dużo siły, pokoju i radości, a parafianie czuli, że otrzymują nadzieję, siłę , pokój i moc do realizacji życiowych zadań.

Uroczyste Te Deum wyśpiewaliśmy Bogu za 35-lecie Naszej Parafii. Uroczystej liturgii przewodniczył Biskup Ireneusz Pękalski w dniu 13 czerwca 2022 roku. Św. Janie Pawle II módl się za nami.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138