Ankieta dotycząca życia parafii – PILNE!

04
sty
W archidiecezji łódzkiej trwa Synod duszpasterski, który w roku 2020 poświęcony będzie parafii. Kuria Metropolitalna Łódzka i socjologowie z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali ankietę skierowaną do wszystkich wiernych naszej Archidiecezji. Jej wyniki zostaną wykorzystane w opracowaniach naukowych, z których korzystać będą badacze oraz uczestnicy Synodu.
Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 30 – 40 min. W przypadku większości pytań należy zaznaczyć wybrane odpowiedzi, ale jest też miejsce na wpisanie własnych opinii. Prosimy o szczere odpowiedzi i podzielenie się własnymi przemyśleniami.
Prosimy o pomoc w wypełnieniu ankiety osobom, które nie mają dostępu do Internetu.

Zachęcamy wszystkich (również tych, którzy nie chodzą do kościoła – dla nich przeznaczona jest krótsza wersja bez wyrażania opinii na temat życia parafii) do wypełnienia ankiety:

link: http://bit.ly/ankieta-parafia

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138