Boże Ciało

18
Cze

Uroczystość Bożego Ciała czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uczestnicząc w procesji Bożego Ciała jesteśmy wezwani do tego, by podziękować Bogu swoją obecnością i modlitwą za dar Najświętszego Sakramentu ofiarowany nam wszystkim w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Eucharystia jest naszym pokarmem na życie wieczne, pięknie o tym mówi autor Hymnu Etiopskiego. Bez Niego nie jesteśmy w stanie dostąpić zbawienia.

Tekst Hymnu może stać się treścią dla medytacji na dzisiejszą Uroczystość, w czasie której jesteśmy zaproszeni do tego, aby w sposób szczególny otworzyć się na prawdziwą i rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i podążać za nim w każdym dniu naszego życia.

Chleb niebiański dał nam Pan
na życie wieczne.

Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony.
Ciało Pana i Krew drogocenną.
Chleb przemienił Pan, Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy.
Radujcie się sprawiedliwi w Panu, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, w cieniu którego śpiewają Serafiny.

Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos:
“To Ciało spali ciernie grzechów,
i oświeci dusze ludzi przyjmujących Boski Pokarm.

 

Jan Paweł II o Bożym Ciele

„Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas – tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus – gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji.”

Jan Paweł II, Anioł Pański 14.06.1998

Eucharystia jest ośrodkiem życia Kościoła. W niej Chrystus ofiaruje się Ojcu za nas, czyniąc nas uczestnikami swej ofiary, i daje się nam jako Chleb życia w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata.”

Jan Paweł II, Anioł Pański 13.06.2004

ks. Paweł Bogusz zaprasza na wyjazd rowerowy młodzież w dniach 13-21 lipca oraz na wyjazd do Taize w dniach 8-17 sierpnia 2020 roku. Informacje u  nas w zakrystii i w gablotach
Dla osób które chcą przekazać ofiarę pieniężną na parafię można to zrobić za pośrednictwem przelewu.
Konto parafialne Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138