DOMINIKANIE NA WAKACJE

12
lip

1. Letnia Szkoła Biblijna.
Termin: 26-30 lipca
Temat: Życie i listy Apostoła Pawła. Część 1
Tegoroczną edycję Letniej Szkoły Biblijnej poprowadzi Ks. dr hab. Marcin Kowalski.
Ks. Marcin Kowalski jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W skład Komisji wchodzi 20 biblistów z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Papieska Komisja Biblijna decyduje o stanowisku Kościoła wobec Biblii i nauk biblijnych.
Szczegółowe informacje: https://hermanice.dominikanie.pl/instytucje/v-edycja-letniej-szkoly-biblijnej/

2. Letnia Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej
Temat: Jak modlić się na Mszy Św.?
Termin: 29-31 sierpnia
Prowadzący: o. Dominik Jurczak OP
O. Dominik Jurczak w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest wicedyrektorem czasopisma naukowego Ecclesia Orans, wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, oraz promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów.
Szczegółowe informacje: https://hermanice.dominikanie.pl/2021/06/10/letnia-szkola-duchowosci-chrzescijanskiej-ii/

3. Lekcje angielskiego dla duchownych.
W czasie epidemii COVID-19 zaproponowaliśmy naukę online języka angielskiego dla duchownych. Nasza propozycja została bardzo dobrze przyjęta przez księży, siostry zakonne oraz osoby świeckie związane z Kościołem. Bardzo dziękujemy za docenienie naszych starań. Jednocześnie widząc dużą potrzebę takiej działalności, proponujemy dalszą naukę języka angielskiego online.
Szczegółowe informacje i zapisy: https://dommariam.com/kursy-online-dla-ksiezy-i-siostr-zakonnych/

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138