Galeria Domowy Kościół

17.10.2021 r. w naszej parafii odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło -Życie. W pierwszej kolejności uczestnicy wysłuchali świadectw trzech małżeństw, które w tym roku wyjechały na rekolekcje dla rodzin. Były one pięknym i wzruszającym przykładem działania Bożego w ich życiu. Na przykładzie tych przeżyć można uświadomić sobie, jak istotne we wzrastaniu w wierze i doświadczaniu łaski Bożej jest uczestnictwo w rekolekcjach. Ks. Dariusz Wyroda – moderator rejonu Łódź-Retkinia wygłosił krótkie słowo, przypominając jak istotne w życiu chrześcijanina-katolika są wartości: Bóg, Prawda, Kościół. Najważniejszym punktem programu RDW była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której uczestnicy rozważali Słowo Boże oraz Msza Święta, na której ks. Andrzej Ścieszko – proboszcz tutejszej parafii, wygłosił piękne świadectwo swojego życia dotyczące roli Ruchu Światło-Życie w jego wzrastaniu w wierze oraz jego posłudze kapłańskiej. Pod koniec Mszy nowi członkowie Ruchu Światło – Życie oficjalnie wyrazili wolę wstąpienia do Domowego Kościoła. Po Eucharystii odbyła się Agapa, w czasie której była możliwość rozmowy i zawiązywania przyjaźni, a także spróbowania pysznego żurku, kanapek i ciast.

Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138