Galeria – Roraty z udziałem Ks. Kard. Konrada Krajewskiego

12
gru
Konto Parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi: PKO BP SA  nr rachunku; 27 1020 3408 0000 4002 0157 3138